Bemiddeling

Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode met toegevoegde waarde. In geval van een conflict kan deze methode je helpen om een win-win-oplossing te bereiken.

Het Monard Law-team van meertalige erkende bemiddelaars en specialisten uit verschillende rechtstakken zijn doelgerichte probleemoplossers. Als ervaren bemiddelaars en procesadvocaten begeleiden we je bij het in der minne of formeel oplossen van een geschil met oog voor de zakelijke relatie tussen de partijen.

Onze focus binnen bemiddeling en alternatieve geschillenbeslechting

  • Onpartijdig optreden als erkend bemiddelaar
  • Herstellen van de dialoog tussen partijen
  • Zorgen voor een kader van vertrouwelijkheid, transparantie en wederzijds respect
  • Begeleiden van de partijen bij het vinden van een win-win-oplossing voor hun conflict
  • Goedkeuring van de overeenkomst door de rechtbank

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Bemiddeling

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.