Partner

Geert Hayen

  • Advocaat vennootschaps- en commercieel recht
  • Collega sinds 2007
Lees meer

Geert Hayen legt zich toe op het vennootschapsrecht, het handels- en economisch recht, het boekhoudrecht, het insolventierecht, het familiaal vermogensrecht, de totale juridische begeleiding van bedrijven en de overdrachten van ondernemingen en aandelen. Hij denkt mee met ondernemers omtrent hun bedrijfsstructuur, hun groeimogelijkheden en de opportuniteiten in de markt en dit met een economische en fiscale achtergrond. Dit zowel als het goed gaat onder meer door het verlenen van bijstand bij bedrijfsovernames en ook als het minder gaat met begeleiding in herstructurering, WCO, etc.. Geert adviseert ook ondernemers en vermogende privé personen in de structurering van hun vermogen en de planning van hun successie. Als advocaat is hij verder uiteraard ook actief in de geschillenbeslechting omtrent alle aspecten van de onderneming en het vermogen van vennootschappen en privépersonen.

Geert Hayen studeerde in 1992 af aan de Katholieke Universiteit Leuven en volgde ook een bijkomende opleiding in het Fiscaal Recht (Fiscale hogeschool Brussel, 1993) en in het Vennootschapsrecht (Katholieke Universiteit Brussel, 1994).

Geert geeft herhaaldelijk uiteenzettingen over deelaspecten van het vennootschapsrecht, de organisatie van het vermogen, de vrije beroepen, etc.

Hij trad in september 2007 als advocaat-vennoot toe tot Monard Law.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.