Partner

Maxime Monard

  • Advocaat vennootschapsrecht
  • Fusies en overnames
  • Durfkapitaal
Lees meer

Maxime Monard is gespecialiseerd in vennootschapsrecht, bedrijfsovernames (M&A), durfkapitaal (VC), investeringen en soortgelijke transacties. In deze dossiers begeleidt Maxime vaak startups en scaleups, professionele investeerders en grote ondernemingen.

Maxime is voor vele cliënten een trusted advisor, een sparring partner voor juridische én strategische aangelegenheden. Cliënten waarderen Maxime daarnaast voor zijn sterke communicatievaardigheden (“hard on the problem, soft on the people”), zijn doorgedreven interesse voor de (vaak innovatie-gedreven) onderneming van zijn cliënten en zijn oplossingsgerichte aanpak.

Naast zijn bijstand bij transacties en contractwerk, adviseert Maxime cliënten bij de behandeling van zakelijke conflicten. Met zijn ruime ervaring in onderhandelen, aangevuld met een opleiding in en ervaring als bemiddelaar, begeleidde Maxime reeds heel wat conflicten richting een bevredigende oplossing buiten de rechtbank.

Maxime houdt ervan om startup founders te coachen en te adviseren en toont een sterk maatschappelijk engagement om ondernemerschap in al haar facetten te stimuleren.

Maxime is Master in de Rechten (Katholieke Universiteit Leuven, New York University). Na eerdere studies in de VS en enkele jaren aan de balie verbleef Maxime opnieuw een jaar in de VS, waar hij in 2013 een LL.M. in Corporate Governance and Practice behaalde aan Stanford University. Tijdens zijn verblijf in Silicon Valley raakte Maxime bijzonder geboeid door startups en durfkapitaal, waarin hij vandaag nog steeds erg actief is.

Maxime was tevens lange tijd actief als deeltijds praktijkassistent aan het Jan Ronse Instituut voor vennootschaps- en financieel recht van de KU Leuven. Daarnaast geeft hij geregeld voordrachten in het kader van opleidingen en seminaries.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.