Partner

Kristof Zadora

 • Distributierecht en ondernemingsrecht in de brede zin
 • IT-recht, privacy en gegevensbescherming
 • Hands-on dealmaker, bemiddelaar en collega sinds 2005
Lees meer

Kristof Zadora is Partner en Praktijkgroepvoorzitter van onze afdeling ondernemingsrecht en spitst zich enerzijds toe op het ondernemingsrecht in de bredere zin (distributie, wet marktpraktijken, internationale handel, etc.) en anderzijds op IT-recht, privacy en data protection en nieuwe technologieën.

Hij heeft ruime ervaring met:

 • het opstellen, herzien en sluiten van de meest uiteenlopende commerciële overeenkomsten (bijv. distributie, handelsagentuur, franchising, commissioning, contract manufacturing, private label, dienstenovereenkomsten, afspraken m.b.t. de aankoop van machines en productielijnen, aankoop van grondstoffen);
 • het opstellen en onderhandelen van diverse types van IT-contracten, zoals bijvoorbeeld software licentieovereenkomsten, SaaS-contracten, SLA’s, software ontwikkelingsovereenkomsten, escrow overeenkomsten, servicing & support overeenkomsten, raamcontracten, algemene voorwaarden, overdracht van intellectuele rechten op software, applicaties en dergelijke meer;
 • de toepassing, planning en implementatie van de regels in de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Hij treedt daarenboven op als Data Protection Officer in het kader van specifieke opdrachten. Zo voert Kristof privacy audits uit, werkt hij stappenplannen uit ter implementatie van de GDPR en verleent hij bijvoorbeeld advies bij het opstellen van verwerkingsregisters, het opstellen van verwerkersovereenkomsten, het verzorgen van type-communicatie aan betrokkenen in het kader van de uitoefening van hun rechten, het omgaan met datalekken, het aanleggen van een register voor datalekken, het opstellen van privacy policies en gebruiksvoorwaarden voor websites, kwalificatie van partijen als (joint) controller of processor in complexe samenwerkingen, advies in het kader van informatieveiligheidsbeleid en praktische bijstand ingevolge een datalek etc. (aansprakelijkheid in geval van complexe samenwerkingen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens).
 • het opzetten van licentiestructuren in het kader van complexe samenwerkingen tussen meerdere partijen;
 • het begeleiden van afspraken ingevolge co-development;
 • het evalueren van risico’s i.v.m. mogelijke rechtszaken en schikkingen, zowel nationaal als internationaal, in het bijzonder in het kader van ERP implementaties en andere IT-projecten;
 • het ondersteunen van klanten bij onderhandelingen en het oplossen van geschillen met afnemers en leveranciers;
 • het pleiten van complexe dossiers voor de Belgische rechtbanken en hoven en alternatieve geschillenregeling zoals arbitrage (bijv. ICC Arbitrage in Parijs) en bemiddeling;
 • het verlenen van advies m.b.t. de structurering van nationale en internationale distributienetwerken;
 • het adviseren van klanten uit verscheidene sectoren omtrent de naleving van de mededingingsregels;
 • e-commerce (verkoop op afstand), elektronische facturatie, marktpraktijken, gezamenlijk aanbod, oneerlijke contractvoorwaarden, vergelijkende reclame, oneerlijke concurrentie en daarmee verband houdende vorderingen tot staking;

Kristof verleent advies aan klanten uit de meest uiteenlopende sectoren, waaronder de voedings- en drankensector (ook supplementen), medische toestellen, IT, technologie, mode, (groot)handel, zwaar materieel (bijv. (land)bouwmaterieel, machines en geavanceerde productielijnen) en de automobielsector.

Kristof is licentiaat in de rechten (KULeuven, 2005), gegradueerde in de fiscale wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel, 2005) en volgde een opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke en handelsgeschillen (bMediation Brussel, 2010).

In 2016 volgde hij een opleiding bij het Data Protection Institute om zijn kwaliteiten m.b.t. privacy en data protection aan te scherpen.

Hij is lid van de balie van Limburg en is sinds september 2005 werkzaam bij Monard Law.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.