Overheidsopdrachten en concessies

Overheidsopdrachten en concessies

Onze specialisten behandelen uw vragen over alle aspecten van overheidsopdrachten en concessies. Op nationaal en internationaal niveau en in diverse sectoren hebben we een ruime ervaring in het bijstaan en vertegenwoordigen van zowel privé- als overheidsklanten. In overleg met onze klanten werken we naar een succesvol resultaat in elk dossier rond overheidsopdrachten en concessies.

Wij staan onze klanten bij in elke fase van het aanbestedingstraject: van de voorbereiding en de publicatie van overheidsopdrachten en concessies tot de gunning en sluiting van de opdracht, alsook de eventuele geschillen die eruit voortvloeien.

Onze klanten zijn grote en middelgrote ondernemingen in verschillende sectoren gaande van de bouw tot infrastructuur, energie, gezondheidszorg, IT, luchtvaart en het onderwijs. Wij vertegenwoordigen daarnaast overheidsinstanties op nationaal, regionaal en lokaal niveau, alsook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of andere aanbestedende diensten.

Wij hebben een jarenlange ervaring in het vertegenwoordigen van onze cliënten voor burgerlijke rechtbanken en de Raad van State, alsook tijdens onderhandelingen met het oog op minnelijke schikkingen.

Onze focus binnen overheidsopdrachten en concessies

  • Bij overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten staat ons team overheden en aanbestedende diensten bij met onder meer algemeen advies rond overheidsopdrachten en het toepassingsgebied van de wetgeving en uitzonderingen daarop, strategieën rond nieuwe opdrachten, het integraal doorlopen van gunningsprocedures en bijstand in geval van vorderingen voor de gewone rechtscolleges en de Raad van State, maar ook onderhandelingen over schikkingen.
  • Bij overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten staat ons team private klanten (inschrijvers) bij met onder meer algemeen advies rond overheidsopdrachten, het analyseren van bestekken en opstellen van risicomatrices, begeleiding bij onderhandelingen en Q&A-rondes, bijstand bij het indienen van offertes en nazicht van de regelmatigheid ervan, analyse van gunningsbeslissingen en bijstand in eventuele gerechtelijke procedures.
  • Ons team heeft een ruime ervaring met alle soorten van concessies, waaronder (openbare) domeinconcessies, concessies voor werken en concessies voor diensten. Ons team levert bijstand in alle fasen van de opstart tot toewijzing van concessieovereenkomsten.
  • Onze ervaring strekt zich ook uit tot gunningsprocedures die gelijkaardig zijn aan overheidsopdrachten, maar buiten het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten of concessies vallen, zoals gesubsidieerde opdrachten, vastgoedtransacties met een link met overheidsopdrachten, de aanduiding van grondafhandelaars in nationale luchthavens, en dergelijke.

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Overheidsopdrachten en concessies

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.