Partner

Wouter Moonen

  • Advocaat administratief recht
  • Overheidsopdrachten en -contracten
  • Collega sinds 2011
Lees meer

Wouter Moonen legt zich toe op het publiekrecht en heeft een bijzondere specialisatie in overheidsopdrachten, concessies en publiek-private samenwerking (PPS). In deze dossiers staat hij zowel overheden als private ondernemers bij. Hij heeft ruime ervaring in onder meer het schrijven van opdrachtdocumenten en besluitvorming, maar ook het verlenen van bijstand aan inschrijvers bij het opmaken van een offerte, algemene adviesverlening en het begeleiden van geschillen voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State.

Daarnaast beschikt Wouter over ervaring in het ruimere publiekrecht, met een bijzonder focus op milieu- en omgevingsrecht.

Wouter Moonen is Licentiaat in de Rechten (Leuven, 2008). Sinds 1 september 2011 is hij werkzaam binnen het kantoor Monard Law en is hij lid van de balie Hasselt. Hij was voordien tewerkgesteld bij de Raad van State en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Wouter is sedert 2020 vennoot bij Monard Law.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.