Partner

Koen Geelen

  • Advocaat administratief-, aansprakelijkheids-, verzekeringsrecht
  • Collega sinds 1990
Lees meer

Koen Geelen is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids -en verzekeringsrecht en in het administratief recht. Hij legt zich vooral toe op problemen in verband met omgevingsvergunningen, bodemverontreiniging, milieu -en stedenbouwstrafrecht, ambtenarenrecht en medisch recht. In deze materies staat hij particulieren, ondernemingen, verzekeraars en overheden bij in procedures of met adviezen.

Koen Geelen is Licentiaat in de Rechten (Katholieke Universiteit Leuven, 1985). Hij begon zijn beroepsloopbaan als assistent verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven (1985-1990). Als advocaat legde hij zijn eed af op 1 september 1985 en is verbonden aan de balie van Limburg en Antwerpen. Koen Geelen is sedert 1990 vennoot bij Monard Law.

Koen Geelen spreekt en schrijft geregeld over materies die verband houden met aansprakelijkheids-, verzekeringsrecht en administratief recht. Hij is medeauteur van het overzicht van rechtspraak “aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad” in het T.P.R. van 1980. Hij was in 1992 de openingsredenaar van het gerechtelijk jaar in Hasselt en sprak over “De beoordeling van het overheidsoptreden door de rechterlijke macht.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.