Nieuw e-Procurement platform op komst voor overheidsopdrachten

Elke aanbestedende overheid en elke inschrijver in overheidsopdrachten is op vandaag minstens in zekere mate bekend met het e-Procurement platform. In de praktijk wordt geregeld vastgesteld dat dit platform op enkele punten voor verbetering vatbaar is. Die verbetering komt er: op 2 mei 2023 is de go-live van een nieuw platform voor het doorlopen van overheidsopdrachten voorzien [update: de go-live van het platform werd inmiddels uitgesteld naar begin september 2023].

We geven hieronder een overzicht van wat je als aankoper of als onderneming zeker moet weten:

 

  • Het nieuwe platform

De Belgische overheid zal het huidige platform e-Procurement (dat bestaat uit e-Notification, e-Tendering, UEA en e-Catalogue) vervangen door één nieuw platform, waarin opdrachten worden gepubliceerd en waarin ondernemers kunnen deelnemen aan overheidsopdrachten. Aanleiding voor deze wijziging is het feit dat de Europese Commissie vanaf dit jaar het gebruik van de nieuwe aankondigingsmodellen “eForms” oplegt.

 

  • Go-live op 2 mei 2023

Het nieuwe e-Procurement platform wordt gelanceerd op 2 mei 2023 [update: de go-live van het platform werd inmiddels uitgesteld naar begin september 2023]. Vanaf die datum worden alle nieuwe aankondigingen uitsluitend via het nieuwe platform gepubliceerd en lopen de gunningstrajecten enkel in dit nieuwe platform.

Voor lopende opdrachten wordt een uitdoofscenario in het huidige platform voorzien. Publicaties van rechtzettingen, stopzettingsbeslissingen, etc. voor reeds bestaande dossiers worden nog volledig via het bestaande platform afgehandeld.

Dit betekent dat aanbesteders en ondernemingen minstens een bepaalde periode op twee verschillende platformen actief zullen zijn.

 

  • Geen migratie van accountgegevens

Ondernemingsaccounts worden niet gemigreerd naar het nieuwe platform, nu de datakwaliteit van het geheel van deze accounts daarvoor onvoldoende zou zijn. Dit betekent dat ondernemingen vanaf de go-live van het nieuwe platform best zo snel mogelijk de nodige accounts aanmaken om hierin actief te zijn.

Door het correct instellen van de visitekaart en zoekprofielen kan meteen de nodige visibiliteit worden verzorgd en kan de onderneming automatisch melding krijgen van interessante publicaties.

 

  • Functionaliteiten en toekomstige ontwikkelingen

Het nieuwe platform zal vanaf 2 mei 2023 [update: de go-live van het platform werd inmiddels uitgesteld naar begin september 2023] een aantal basisfunctionaliteiten ondersteunen, waaronder de publicatie van opdrachten, een zoekmotor, indienen van kandidaturen en offertes, Q&A-forum, openen van offertes, contractbeheer, catalogi, bestelbonnen en een Application Programming Interface die een integratie met andere platformen (of eigen systemen van klantorganisaties) mogelijk maakt.

Na 2 mei 2023 [update: de go-live van het platform werd inmiddels uitgesteld naar begin september 2023] worden een aantal bijkomende functionaliteiten ontwikkeld, zoals een integratie in het platform van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, het organiseren van online meetings met ondernemingen, een tool die een marktonderzoek naar innovatieve oplossingen voor problemen toelaat, het inbouwen van templates, een clausulebibliotheek en een proces van (semi)automatische evaluatie van offertes.

 

De FOD BOSA zal op haar website geregeld updates plaatsen over het traject naar de go-live van het platform en demosessies voorzien.

 

 

 

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.