Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

De steeds veranderende regelgeving inzake arbeidsrelaties in België confronteert werkgevers met ongekende HR-uitdagingen en -risico’s. Onze ondernemende, innovatieve en preventieve begeleiding helpt u bij het identificeren en elimineren van potentiële risico’s die kunnen ontstaan door wanbeheer, niet-naleving, geschillen of rechtszaken.

Onze advocaten begeleiden je met het bedenken van strategieën voor het implementeren van de beste praktijken, het organiseren en reorganiseren van je personeelsbestand tot het verdedigen van uw belangen in de rechtbank. We helpen je bij het oplossen van arbeidsvraagstukken en het bereiken van je zakelijke doelstellingen.

 

Onze focus in het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

 • Het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Het werken met overlegorganen, vakbondsafvaardigingen en vakorganisaties binnen de onderneming
 • Interne bedrijfsregels en -voorschriften, policies en interne beleidsregels
 • Straf- en administratiefrechtelijke vervolging van sociaalrechtelijke overtredingen
 • Grensoverschrijdende tewerkstelling (en internationale mobiliteit)
 • Het sluiten van individuele arbeidsovereenkomsten en het adviseren over diverse clausules van de arbeidsovereenkomst
 • Overheidsaudits, sociale inspecties en onderzoeken
 • HR advies en training
 • Rechtszaken (ontslagrecht, individuele acties inzake vermeende discriminatie, intimidatie, loon- en werktijdenovertredingen)
 • Voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk
 • Privacy op het werk
 • De betaling van sociale zekerheidsbijdragen
 • Dienstverleningscontracten (en beschuldigingen van schijnzelfstandigheid en herclassificatie van de werkgever-werknemerrelatie)
 • Arbeidsduur, flexibele arbeidsregelingen en overuren
 • Sociale zekerheidsuitkeringen.

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.