Administratief recht

Administratief recht

Onze specialisten in administratief recht behandelen vragen uit alle takken van het algemeen grondwettelijk-, bestuurs- en administratief recht. We hebben jarenlange ervaring in het vertegenwoordigen van cliënten op regionaal, nationaal en Europees niveau om ervoor te zorgen dat overheden jouw stem horen. Indien nodig spelen we een actieve rol in de dialoog met de overheid en helpen we je de beste strategie bepalen om een oplossing te bereiken.

Onze cliënten zijn grote spelers in de energie-, chemie-, productie-, transport- en vastgoedsector. We vertegenwoordigen ook overheden (overheidsinstanties op nationaal, regionaal en lokaal niveau, alsook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en particulieren. We hebben ervaring met het vertegenwoordigen van cliënten voor administratieve rechtbanken, evenals in de voorafgaande administratieve beroepsprocedures en voor de burgerlijke rechtbanken.

Onze focus binnen administratief recht

 • Grondwettelijk recht en wetgevingstechniek: begeleiding bij beleidsontwikkeling, opvolging van wetsontwikkelingen, in dialoog treden met beleidsontwikkelaars, besluitvormers en andere belanghebbenden en, indien nodig, betwisting van regelgeving bij de Raad van State of het Grondwettelijk Hof
 • Overheidsaansprakelijkheid: publiekrechtelijke geschillen voor en tegen de verschillende federale, Vlaamse en lokale openbare instellingen, ervaring met de bijzondere verjaringsregels voor vorderingen tegen de staat
 • Begeleiding voor lokale besturen: gespecialiseerd advies en juridische ondersteuning van gemeenten, OCMW’s, provincies, intercommunales en autonome gemeentelijke en provinciale bedrijven, ondermeer inzake taalwetgeving, administratieve politie, administratief toezicht, organisatie van de eredienst, beheer van het gemeentelijk patrimonium, …
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, beroepsprocedures met betrekking tot openbaarheid van bestuur
 • Onteigeningsrecht: juridische begeleiding bij onteigeningsbesluiten en de uitvoering ervan, begeleiding bij onderhandelingen en procedures voor de vrederechter en de Raad van State
 • Energierecht: administratieve procedures inzake energiefraude, begeleiding bij de ontwikkeling van groene energieprojecten
 • Ambtenarenrecht: begeleiding in tuchtprocedures, voorbereiding van beslissingen en vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures
 • Onderwijsrecht: opstellen en toetsen van diverse gemotiveerde beslissingen, interne beroepsprocedures en procedures bij de Raad van State en de Raad voor geschillen inzake studievoortgangsbeslissingen
 • Allerlei toelatingen en vergunningen, bijv. vergunningen voor begeleid wonen, erkenning van zorgverleners, vergunning van verzekeringsagenten, beslissingen van havenautoriteiten, …
 • Lokale en regionale belastingen en retributies, bijv. planbatenheffing, activeringsbelasting, leegstands- en verkrottingsbelasting, …
 • Ondersteuning bij het terugvorderen van toelagen en subsidies
 • Zie ook  milieurecht

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Administratief recht

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.