Publiek-private samenwerkingen

Publiek-private samenwerkingen

Het PPS-team van Monard Law geniet een ruime Belgische en internationale erkenning. Ons meertalig PPS-team combineert haar expertise met een diepgaande kennis van de marktpraktijken en heeft ervaring in het omgaan met de uitdagingen van PPS-projecten.

De combinatie van deze troeven stelt ons in staat om steeds toegevoegde waarde te leveren in juridische en regelgevende vraagstukken van grootschalige projecten, steeds binnen de opgelegde termijnen. Wij werken nauw samen met onze cliënten om oplossingsgericht advies te verlenen.

De leden van ons PPS-team zijn gespecialiseerd in bank- en financieel recht, publiek- en administratief recht, vennootschapsrecht, vastgoed- en bouwrecht, fiscaal recht en geschillenbeslechting.

Ons multidisciplinair team kan steeds een beroep doen op advocaten uit onze andere teams en gespecialiseerde collega’s wanneer dat nodig is. Of het project betrekking heeft op vliegtuighangars of gevangeniscomplexen, dan wel op scholen of ziekenhuizen, we begrijpen steeds hoe de complexe dynamiek tussen partijen kan leiden tot resultaat.

Dankzij onze uitgebreide overheids- en bedrijfservaring kunnen we een evenwicht brengen in de belangen van de publieke en de private sector. Op die manier navigeren wij onze cliënten naar een succesvolle oplevering.

 

Onze aandachtsgebieden in PPS:

 • Aanbestedingen, gunning en analyse van opdrachtdocumentatie
 • Contractuele relaties en structuren
 • Due diligence
 • Risicoanalyse
 • Projectfinanciering
 • Contracten (EPC/D&B, MTC/O&M, I&C, architecten, studiebureaus, …)
 • Geschillen (bezwaren tegen de gunning, bouwgeschillen, geschillen na de transactie of contractuele geschillen)

 

Track record

 • Begeleiding van een consortium bij de aanbesteding van het DBFM-project voor een nieuwe gevangenis in Leopoldsburg;
 • Begeleiding van het (winnende) consortium voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen;
 • Begeleiding van een consortium voor de bouw van 7 nieuwe scholenclusters;
 • Begeleiding van de kredietverstrekker van het winnende consortium voor het DBFM Contract inzake de bouw van een hangar voor 8 nieuwe militaire transportvliegtuigen op de luchthaven van Melsbroek (Brussel);
 • Bijstand aan een consortium over het PPS-project voor de bouw van 7 nieuwe bruggen over het Albertkanaal;
 • Begeleiding bij meervoudige publiek-private samenwerkingen met oog op verwerving, inrichting en ontwikkeling van bedrijventerreinen;
 • Begeleiding en ondersteuning van aanbestedende overheden in DB(M)-projecten.

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Publiek-private samenwerkingen

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.