Milieurecht

Milieurecht

Onze cliënten zijn grote spelers in de energie-, chemie-, productie-, transport- en vastgoedsector. We begrijpen dat het succesvol leiden van een bedrijf een evenwicht vergt tussen milieuwetgeving en zakelijke, operationele behoeften. Onze milieuadvocaten staan bekend om hun praktische oplossingen die de rechten van cliënten beschermen om hun commerciële belangen te behartigen.

We vertegenwoordigen ook overheden (overheidsinstanties op nationaal, regionaal en lokaal niveau, alsook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en particulieren. Wij hebben ruime ervaring met het vertegenwoordigen van cliënten voor de administratieve rechtbanken, alsook in de voorbereidende administratieve procedures en voor burgerlijke en correctionele rechtbanken.

  • Bijstand en juridische begeleiding van bepaalde categoriën inrichtingen of activiteiten inzake de toepasselijke milieuwetgeving en de algemene of bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden van toepassing op de inrichting (DABM, VLAREM II en VLAREM III).
  • Bijstand en juridische begeleiding in verband met afvalregelgeving (materialendecreet, VLAREMA en EU-wetgeving)
  • Bijstand en juridische begeleiding in verband met bodemwetgeving (bodemdecreet en VLAREBO), waaronder bodemaansprakelijkheid bij overdracht van risicodragende gronden (ook in het kader van fusies en overnames), begeleiding bij grote bodemzaken, overleg en onderhandelingen met de bodemsaneringsdeskundige en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en allerlei gerechtelijke procedures, zowel administratief, burgerlijk als strafrechtelijk.
  • Bijstand en juridische begeleiding met betrekking tot Seveso-regelgeving, waaronder veiligheidsrapporten.
  • Advies en bijstand met betrekking tot ruimtelijke ordening
  • Bijstand en juridische begeleiding in verband met allerlei milieuvergunningen en -machtigingen of milieuhandhaving
  • Gespecialiseerd advies en juridische ondersteuning van gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeentelijke en provinciale bedrijven, waaronder omgevingsrecht en stedenbouw, en ruimtelijke ordening

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Milieurecht

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.