Medisch recht

Medisch recht

Onze advocaten zijn ervaren in het gezondheidsrecht, in de breedste zin van het woord. Onze juridische oplossingen helpen je een weg te vinden in de complexe regels rond  tot de rechten en plichten van zorgverleners, de verantwoordelijkheden van ziekenhuizen, de medische organisaties, farmaceutica en life sciences.

Onze cliënten vertrouwen op onze kennis van deze sector. We passen deze toe bij het geven van advies over essentiële zaken zoals naleving van regelgeving, rechtszaken, fusies & overnames en joint ventures, particuliere en openbare aanbiedingen, risicobeperking, intellectuele eigendom, gegevensbescherming en privacy.

 

Onze focus binnen Medisch recht

 • Administratiefrechtelijke zaken (overheidsopdrachten, PPS, erkenningsdossiers, procedures bij de Raad van State, procedures bij het Grondwettelijk Hof, enz.)
 • Samenwerkingsverbanden (met zorginstellingen en tussen zorgverleners, enz.)
 • E-health (software als medisch hulpmiddel, big data, enz.)
 • Ethiek
 • Zorgverleners (erkenning, beroepsstatus, geheimhoudingsplicht, enz.)
 • Ziekenhuiswetgeving (wetgeving inzake bedrijfsvoering, ziekenhuisnetwerken, diensten, artsen, partnerschappen, financiering, enz.)
 • Medische aansprakelijkheid (gerechtelijke en buitengerechtelijke schikkingen, fouten en omissies, gebruik van medische hulpmiddelen en apparatuur, fonds voor medische ongelukken, enz.)
 • RIZIV-wetgeving
 • Patiëntenrechten (geïnformeerde toestemming, abortus, in-vitrofertilisatie, euthanasie, privacy, enz.)
 • Farmaceutische wetgeving (alle wetten met betrekking tot geneesmiddelen met en zonder voorschrift, medische hulpmiddelen, registratie, distributie, klinische studies, menselijke lichaamsdelen, enz.)
 • Privacy

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Medisch recht

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.