Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Het runnen van een op groei gericht bedrijf heeft zijn voordelen, maar brengt ook behoorlijk wat aansprakelijkheid met zich mee. Onze advocaten zijn specialisten in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Ze helpen inzicht te krijgen in je aansprakelijkheden en bereiden je hierop voor. We helpen juridische risico’s te onderkennen, te minimaliseren of af te dekken, geven uitgebreid advies over verzekeringsdekking en ontwikkelen slimme oplossingen waarmee je verzekerd blijft.

We vertegenwoordigen overheden, ondernemingen, financiële instellingen, verzekeraars- en herverzekeraars, en particulieren in aansprakelijkheids- en verzekering gerelateerde zaken.

 

Onze focus in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

 • Begeleiding bij schadeveroorzakende gebeurtenissen inzake aansprakelijkheid en schadeherstel
 • Advies over wat je kan verwachten bij verkeersovertredingen en procedures voor de politierechtbank, alsook voorbereiding van je verdediging
 • Acquisitie en afstoting van agentschappen
 • Audits (verzekeringspolissen)
 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid (fiduciaire fouten en omissies)
 • Geschillenbeslechting
 • Algemeen aansprakelijkheidsrecht
 • Insolventie
 • Aansprakelijkheids- en schadeclaims uit contract en onrechtmatige daad
 • Aansprakelijkheidsbeoordeling (brand, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, verkeersongevallen, enz.)
 • Rechtszaken (civiele en strafrechtelijke verdediging)
 • Verliesbeperkende strategieën
 • Beleidsdekking en inkoop
 • Regelgeving en naleving
 • Herverzekering en retrocessies
 • Risicovermijding en risicobeheer
 • Fiscale vragen
 • Technologievraagstukken
 • Vorderingen transportsector (land, water, luchtvervoer)

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.