Mededingingsrecht

Mededingingsrecht

Ons team voor mededingingsrecht is je vertrouwde adviseur in alle zaken die te maken hebben met Europees en nationaal mededingingsrecht. En wanneer procederen onvermijdelijk is, zal ons team je krachtigdadig verdedigen voor de nationale en Europese mededingingsrechtelijke autoriteiten of rechtbanken.

We werken naadloos samen met onze andere afdelingen. Wanneer meerdere lidstaten bij de zaak betrokken zijn, vertrouwen we op ons netwerk van specialisten op het gebied van mededingingsrecht over de hele wereld. We beoordelen zorgvuldig de risico’s en stellen een nalevingsstrategie op die afgestemd is op uw bedrijf en uw behoeften.

 

Onze aandachtsgebieden op het gebied van antitrust en concurrentie:

 • Het opzetten van complexe distributienetwerken of het structureren van samenwerkingen met concurrenten
 • Onderhandelen en opstellen van mededingingsrechtelijke contracten
 • Assistentie verlenen tijdens onderzoeken en handhavingsacties van de overheid en het uitvoeren van particuliere antitrustclaims
 • Het verkrijgen van toestemming voor fusie vanwege bedrijfsgroei, uitbreiding of reorganisatie
 • Verticale overeenkomsten, inclusief het ontwikkelen van distributie- en prijsstrategieën, zowel offline als online
 • Horizontale overeenkomsten, met bijzondere aandacht voor de uitwisseling van informatie tussen concurrenten
 • Misbruik van dominantie of economische afhankelijkheid
 • Aanmeldingen van fusies en staatssteun
 • Naleving van de mededingingswetgeving
 • Due diligence en contractscreening
 • Onderzoeken en rechtszaken

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Mededingingsrecht

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.