Strafrecht en verdediging in strafzaken

Strafrecht en verdediging in strafzaken

Bij Monard Law, begeleidt en ondersteunt een toegewijd en ervaren team van advocaten zowel ondernemingen als particulieren, die met enige strafrechtelijke vervolging worden geconfronteerd of het slachtoffer zijn van strafrechtelijke feiten. Wederzijds vertrouwen, specialisatie en een pragmatische hands-on aanpak vormen hierbij de leidraad.

Onze teamleden leggen zich toe op specifieke deelaspecten van het strafrecht zoals fiscaal strafrecht, sociaal strafrecht, financieel strafrecht, gemeenrechtelijke misdrijven en strafprocedure …  Daarnaast kunnen ze terugvallen op de ruime expertise van Monard Law kantoorgenoten in het rechtsdomein waar de inbreuk zich heeft voorgedaan. Zo omvat de gespecialiseerde strafrechtelijke bijstand en verdediging alle domeinen van het (ondernemings)strafrecht.

Onze expertise omvat in het bijzonder het inschatten van risico’s van strafrechtelijke onderzoeken en het beperken van de ingrijpende gevolgen die dergelijke onderzoeken met zich kunnen meebrengen. Wij begeleiden en ondersteunen je tijdens het gehele proces van strafrechtelijke vervolging en verdedigen je op daadkrachtige wijze om het best mogelijke resultaat te behalen. Wij hebben ook een bijzondere ervaring in het voeren van onderhandelingen en het bereiken van schikkingen met gerechtelijke autoriteiten om dergelijke vervolging te voorkomen of te stoppen. Ook bij het opstellen van crisiscommunicatie (desgevallend in nauw overleg met communicatiespecialisten) staan wij u graag bij.

Daarnaast kan je bij ons eveneens terecht voor bijstand bij fraudepreventie en voor advies inzake de naleving van de witwaswetgeving (met inbegrip van het bepalen wanneer meldingen bij de autoriteiten gepast zijn). Ook audits en interne onderzoeken ter voorkoming van fraude nemen we graag ter harte en we zullen met plezier training geven aan uw medewerkers teneinde fraude binnen uw onderneming of van de klanten van uw onderneming te detecteren. Onze strategieën ter voorkoming van bedrijfscriminaliteit kunnen uw bedrijf beschermen tegen interne financiële fraude, wangedrag van werknemers, gedrags- en financiële overtredingen, en ongeoorloofde diefstal van gegevens.

 

Onze deelgebieden binnen het (ondernemings)strafrecht

  • Bijstand bij strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen en verdediging bij gerechtelijke en administratieve autoriteiten;
  • Bepalen van strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen en hun bestuurders;
  • Bijstand bij de strafrechtelijke vervolging van fiscale, financiële, economische en vermogensrechtelijke misdrijven (waaronder witwassen, organisatie van bedrieglijk onvermogen, faillissement, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid, corruptie, insider trading);
  • Bijstand bij strafrechtelijke vervolging van sociaalrechtelijke misdrijven in het Belgische en Internationale arbeids- en sociale zekerheidsrecht
  • Advies en bijstand inzake compliance en inzake fraudepreventie/fraudedetectie;

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Strafrecht en verdediging in strafzaken

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.