Onroerend goed

Onroerend goed

Onze slimme en strategische juridische oplossingen helpen je kansen te verwezenlijken, obstakels te overwinnen en waarde te realiseren in onroerend goed, zodat je aan de toekomst kan bouwen.

Wij adviseren eigenaars, aannemers, ontwikkelaars, financiers, overheden, kopers, verkopers, huurders en vermogensbeheerders in alle soorten vastgoedzaken, en dit in zowel de structurering en advisering als in geschillen.

Onze specialisaties:

 • Onroerend goed transacties (koop & verkoop)
 • Huurcontracten en leasing (huur van bedrijfsgebouwen, handelshuur, gewone huur, woninghuur)
 • Huurcontracten op maat
 • Onteigening
 • Investering en projectstructurering
 • Infrastructuurprojecten
 • Projectfinanciering
 • Onroerend goed financiering (bouw en investeringen)
 • Zekerheidsrechten (met inbegrip van hypotheken)
 • Eigendom, Mede-eigendom, Appartementsmede-eigendom
 • Vruchtgebruik, opstalrechten, erfpacht, erfdienstbaarheden
 • Beheer
 • Syndicusovereenkomsten, aansprakelijkheid van de syndicus
 • Makelaarsovereenkomsten, statuut en deontologie van de vastgoedmakelaar
 • Geschillen over huur, pacht en erfdienstbaarheden

 

Enkele recente voorbeelden:

 • Structurering van de samenwerking tussen een projectontwikkelaar en een aannemer voor een vastgoedproject en het opstellen van een kaderovereenkomst;
 • Opstellen van een opstalovereenkomst voor een installatie van een fotovoltaïsche energie-opwekking;
 • Opstellen van handelshuurovereenkomsten;
 • Begeleiding van een groep actief in de autodistributie in verband met de contractuele aspecten van de installatie en exploitatie, op het dak van diverse concessies van de groep, van zonnepanelen door een externe partij;
 • Begeleiding van een projectontwikkelaar bij de aankoop van een voormalige elektriciteitscentrale en de herontwikkeling ervan tot een woonproject;
 • Advisering van een projectontwikkelaar bij de overname van voormalig industrieel pand in Brussel met het oog op de herontwikkeling ;
 • Bijstand aan een projectontwikkelaar-investeerder bij de verkoop van vastgoedvennootschappen (kantoren);
 • Advisering van een transport/logistiek concern bij de verkoop van een aantal Belgische opslagfaciliteiten;
 • Begeleiding van een invoerder bij de huur van zijn nieuwe kantoren en logistieke ruimtes;
 • Bijstaan van een internationale uitbater van vakantieparken in verschillende vastgoed gerelateerde juridische vraagstukken met betrekking tot Belgische vakantieparken alsook tot zijn uitbreiding;
 • Begeleiding van de exploitant van een auto- en motorracecircuit bij zijn master- en ontwikkelingsplan voor de lange termijn;
 • Begeleiden van projectontwikkelaars in verband met de aankoop en herontwikkeling van terreinen;
 • Begeleiding bij de juridische structurering van warmtenetten in Antwerpen, Gent en Kortrijk;
 • Advisering van projectontwikkelaars inzake bouwfinanciering;
 • Begeleiding inzake de financiering (inclusief financiering met de Europese Investeringsbank) voor de bouw van een nieuw algemeen ziekenhuis in Antwerpen en de herontwikkeling van een ander algemeen ziekenhuis in Antwerpen;
 • Adviseren van een co-working uitbater over diverse juridische zaken;
 • Assistentie van een industriële groep bij een sale and lease back operatie;
 • Begeleiden van een projectontwikkelaar over een hotel management overeenkomst met een internationale operator;
 • Begeleiden van een Belgische detailhandelaar bij de verkoop van onroerend goed in eigendom;
 • Begeleiding van een projectontwikkelaar bij de onderhandeling met de grondeigenaar;
 • Begeleiding van retailketen van haar huurcontracten;
 • Nazicht van onroerend goed contracten bij fusies of overnames van bedrijven;
 • Begeleiding van projectontwikkelaar ivm de beëindiging van handelshuur, en onderhandeling met de uitgaande huurder inzake vergoeding;
 • Begeleiding van investeerder in een brownfieldproject en samenwerkingsovereenkomst met mede-investeerder inzake socio-economische verplichtingen;
 • Eigendomsbetwistingen, betwistingen inzake erfdienstbaarheden.

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Onroerend goed

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.