Partner - Counsel

Luc Linders

  • Aanneming & Bouw en Onroerend Goed
  • Collega sinds 1983
Lees meer

Luc is actief in deze specialisaties

Aanneming en bouw

Onroerend goed

Luc Linders is gespecialiseerd in het onroerend-goedrecht. Hij legt zich vooral toe op procedures inzake bouwrecht en onroerend goed contracten. Hij adviseert bij het afsluiten van onroerend goed transacties en bij contracten, zoals aannemingscontracten, koop-verkoop, onroerende leasing, handelshuur- en woninghuurcontracten, erfpacht- en opstalconstructies en vruchtgebruik.

Luc Linders is Licentiaat in de Rechten (Katholieke Universiteit Leuven, 1981) en werd in 1981 advocaat bij de balie te Hasselt. Luc is voorzitter van de praktijkgroep “property en bouwrecht” binnen Monard Law. In de gerechtelijke jaren 90-91 en 91-92 was hij Voorzitter van de Jonge Balie te Limburg.

Luc geeft seminaries en publiceert over materies die verband houden met het onroerend-goedrecht.

Publicaties

Download hier Luc zijn cv.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.