Bankrecht, financieel recht en kapitaalmarkten

Bankrecht, financieel recht en kapitaalmarkten

We bieden gepersonaliseerde oplossingen waarmee u uw weg vindt in de complexe, voortdurend veranderende wereld van recht en financiën.

In België en daarbuiten helpen we kredietverstrekkers, leners, emittenten, fonds- en vermogensbeheerders en investeerders bij financieringstransacties, projectfinanciering, structurering, regelgeving en dagelijkse aangelegenheden.

Onze focusgebieden binnen het bankrecht

 • Regelgevingsaspecten van vermogensbeheer, beleggingsadvies
 • Instellingen voor collectieve belegging
 • Status van financiële instellingen, regelgeving en toezicht
 • Financiële markten (gereglementeerd en niet-gereglementeerd)
 • Monetair recht, valutatransacties

 

Onze focusgebieden binnen het financiewezen

 • Acquisitiefinanciën
 • Activafinanciën (met inbegrip van vliegtuigen, schepen, treinen)
 • Financiële diensten voor consumenten
 • Derivaten
 • Financiering van infrastructuur voor gezondheidszorg en seniorenhuisvesting
 • Leasing
 • Projectfinanciering en publiek-private partnerschappen
 • Financiering van vastgoedverwerving en -ontwikkeling
 • Herstructurering
 • Securitisaties
 • Gedekte en ongedekte leningen
 • Gestructureerde Financiën
 • Gesyndiceerde leningen

 

Onze focusgebieden binnen kapitaalmarkten

 • IPO’s (primaire emissies), schrapping van de beursnotering en andere markttransacties
 • Openbare aanbiedingen, prospectusverplichtingen, openbaarmakingsvereisten
 • Beursgenoteerde ondernemingen
 • Transparantie- en acquisitieregelgeving
 • Bescherming van de financiële consument

Hoe kunnen we je helpen?

Stuur je vraag digitaal

Of contacteer ons via

info@monardlaw.be
+32 78 05 06 11

Maak kennis met onze experts in Bankrecht, financieel recht en kapitaalmarkten

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.