Lawyer - Senior Associate

Nick Parthoens

  • Advocaat publiek recht
  • Specialisatie in grondwettelijk, administratief en omgevingsrecht
  • Wetenschappelijk medewerker UHasselt
Lees meer

Nick Parthoens is gespecialiseerd in het grondwettelijk en administratief recht en heeft een bijzondere interesse voor het omgevingsrecht.

Als advocaat behandelt hij voornamelijk dossiers inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigeningen, milieu, lokale en regionale belastingen, ambtenarenrecht, energierecht en onderwijsrecht. Nick is in deze materies steeds van nabij betrokken in de opbouw van het dossier en verleent zowel advies als bijstand in eventuele procedures voor de burgerlijke hoven en rechtbanken en de administratieve rechtscolleges. Hij is ervaren in het vertegenwoordigen van cliënten voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen, alsook in de vaak noodzakelijke, voorafgaande administratieve beroepsprocedures.

Nick studeerde in 2015 cum laude af als Master in de Rechten aan de Universiteit Hasselt. In het kader van deze studies doorliep hij een Erasmus-uitwisseling aan de Universiteit van Rennes. Voor zijn masterproef over de uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel won hij de APR-thesisprijs.

Hij stond aan de wieg van de alumnivereniging Phylexa van de Hasseltse rechtenfaculteit en was tijdens zijn studies steeds betrokken bij de studentenvereniging Themis, onder meer als voorzitter.

Hij is lid van de balie Limburg en sinds 2015 werkzaam bij Monard Law.

In 2019-2020 was Nick tevens actief als navorser aan de UHasselt in het kader van een onderzoekproject inzake preventieve (milieu)gezondheidszorg. Sinds 2021 is hij als gastmedewerker verbonden aan de UHasselt.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.