Lawyer - Senior Associate

Kim Swerts

  • (Inter)nationaal en Europees proces- en privaatrecht
  • IT-recht en data protection
  • Manama in het Notariaat
Lees meer

Kim Swerts heeft een grondige kennis van het nationaal, internationaal en Europees proces- en privaatrecht en publiceert hier regelmatig over. Zij spitst zich voornamelijk toe op het distributierecht en andere handelsovereenkomsten zoals bijvoorbeeld handelsagentuur en franchising. Zij is eveneens actief in het domein van het IT-recht, privacy law and data protection.

Kim studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (1999) en behaalde eveneens een Manama in het Notariaat en Manama in het Economisch recht. Zij volgde eveneens de bijzondere vierjarige opleiding voor advocaat bij het Hof van Cassatie en heeft een jarenlange ervaring in het bijstaan van cliënten in cassatieprocedures.

Na een korte carrière in het notariaat, legde zij op 1 september 2009 de eed af, waarna zij 10 jaar actief was aan de balie te Brussel (tot 2016 bij het kantoor Stibbe en daarna bij Arcas Law). In 2020 heeft zij de overstap gemaakt naar de balie te Hasselt. Sindsdien is zij verbonden aan het kantoor Monard Law.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.