Sociale verkiezingen 2020

Sociale verkiezingen 2020

Indien uw onderneming de drempel van gemiddeld 50 en/of 100 werknemers overschrijdt, over de referteperiode van 1 oktober 2018 t.e.m. 30 september 2019, is het tijd om te denken aan de sociale verkiezingen van 2020.

  1. Opstart procedure

De verkiezingsprocedure start al in de maand december 2019. De eerste schriftelijke aankondigingen moeten immers gebeuren 60 dagen vóór de aankondiging van de sociale verkiezingen.

Afhankelijk van de door uw onderneming effectief gekozen verkiezingsdatum (tussen 11 en 24 mei 2020) start de verkiezingsprocedure concreet tussen 13 en 26 december 2019.

Dit betekent dat u deze maand onder meer informatie zal moeten geven over:

  • de technische bedrijfseenheid of -eenheden (ten opzichte van de juridische entiteit);
  • het aantal personeelsleden per categorie (o.a. het leidinggevend personeel);
  • de functies van het leidinggevend personeel enerzijds en van de kaderleden anderzijds, samen met een indicatieve lijst van de personen die hieronder vallen;
  • de dag van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en de voor de verkiezingen beoogde datum.

  1. Ontslagbescherming komt eraan

Houd daarnaast ook rekening met de ontslagbescherming die eraan komt. Werknemers kunnen zich kandidaat stellen vanaf januari 2020 en zijn hierdoor beschermd tegen ontslag. Deze ontslagbescherming start concreet 30 dagen vóór de aankondiging van de sociale verkiezingen. Effectieve en plaatsvervangende leden van de ondernemingsraad en CPBW en ook de niet-verkozen kandidaten genieten van een absoluut ontslagverbod. Zij kunnen enkel worden ontslagen om een dringende reden of om een technische reden. In beide gevallen moet een speciale procedure worden gevolgd respectievelijk via de arbeidsrechtbank en het paritair comité.

Aangezien de kandidatenlijsten pas in maart 2020 worden bekendgemaakt, betekent dit dat het gaat om een verborgen bescherming gedurende 65 dagen. U weet m.a.w. tot maart 2020 niet wie zich kandidaat heeft gesteld en wie dus beschermd is tegen ontslag. We spreken van de zogenaamde “occulte periode”.

Afhankelijk van de door uw onderneming gekozen verkiezingsdatum, ziet de aanvang van de beschermingsperiode er als volgt uit:

Dag van de

sociale verkiezingen

Aanvang van de

ontslagbescherming

Datum waarop u weet wie kandidaat en dus wie beschermd is

11 mei 2020

12 januari 2020

17 maart 2020

12 mei 2020

13 januari 2020

18 maart 2020

13 mei 2020

14 januari 2020

19 maart 2020

14 mei 2020

15 januari 2020

20 maart 2020

15 mei 2020

16 januari 2020

21 maart 2020

16 mei 2020

17 januari 2020

22 maart 2020

17 mei 2020

18 januari 2020

23 maart 2020

18 mei 2020

19 januari 2020

24 maart 2020

19 mei 2020

20 januari 2020

25 maart 2020

20 mei 2020

21 januari 2020

26 maart 2020

21 mei 2020

22 januari 2020

27 maart 2020

22 mei 2020

23 januari 2020

28 maart 2020

23 mei 2020

24 januari 2020

29 maart 2020

24 mei 2020

25 januari 2020

30 maart 2020

! Sommige data worden 1 dag vervroegd bij een zon- of feestdag of gewone inactiviteitsdag binnen de onderneming.

Wees dus zeer voorzichtig met ontslagen in de periode van de verborgen bescherming. Bij een schending van de ontslagbescherming, kan de werknemer zijn re-integratie in de onderneming vragen enerzijds of een anciënniteitsvergoeding opeisen anderzijds. Deze laatste vergoeding kan oplopen tot 4 jaar lopend loon.

Heeft u vragen omtrent de sociale verkiezingen of zoekt u juridische begeleiding? Wij helpen u bij Monard Law graag verder!

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.