Nicole Segers – Jong en oud achter de nieuwe missie van Monard Law

Nicole Segers – Jong en oud achter de nieuwe missie van Monard Law

Er bloeit iets mooi bij Monard Law. In hun groei en evolutie kiezen ze resoluut voor ‘samen’. Sámen met alle medewerkers legden ze afgelopen jaar hun nieuwe mission statement vast. En of ze er fier op zijn. We gingen op de koffie bij partner en enthousiaste collega Nicole Segers.

Dag Nicole. Om te starten mogen we je kort voorstellen.

Nicole: “Ik ben partner bij Monard Law en heb meer dan 20 jaar ervaring als advocaat. Ik heb mij de laatste jaren voornamelijk gespecialiseerd in M&A (overnames) en vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillen. Monard Law was destijds mijn eerste job, ik mocht na mijn stage meteen aan de slag.”

Vertel eens hoe je de afgelopen Monard Law dag (teamdag) ervaren hebben. Die was best bijzonder, niet?

Nicole: “Ja, we hielden al eerder vergelijkbare Monard Law teamdagen, maar dit keer wilden we ook echt de medewerkers zélf betrekken in het vormgeven van onze strategie en missie.

Voor de eerste keer werd deze teamdag ook niet georganiseerd door de vennoten, maar door onze CEO Karen. Dat was voor ons als vennoot wel even wennen, weg uit de vertrouwde omgeving. Er kwam dit keer heel veel focus op het menselijke aspect, waar het de jaren ervoor vooral over strategie en organisatie ging.”

Noot: Bekijk de video van deze Monard Law dag.

Is het eigenlijk kenmerkend aan Monard Law dat jullie veel jonge mensen aantrekken?

Nicole: “Ja toch wel, wij hechten veel belang aan jonge instroom. Ons kantoor in Antwerpen zetten we bijvoorbeeld elke blokperiode open voor rechtenstudenten. Want je hebt in een bureau vaste waarden met ervaring nodig (ik ben al 20 jaar bij Monard Law) maar óók jonge starters. Die dyamiek is heel belangrijk.”

Nicole: “Onze vroegere mission statement was knal dezelfde als bij onze concurrenten”

Kan je dat ook benoemen, waarom jonge mensen belangrijk zijn?

Nicole: “Jonge mensen hebben een andere vorm van energie: ze zijn onbevangen, maar toch heel gedreven. Ze zitten in een heel ander moment in hun carrière en in hun leven. Dat geeft een leuke dynamiek met ons.

En daarnaast is het voor hen ook niet altijd gemakkelijk als starter in de advocatuur. Het is en blijft hard werken. En daarom geeft het ons veel voldoening om hen te kunnen begeleiden.”

Het woord ‘klant’ komt ook vaak terug in het mission statement. Hoe zien jullie die relatie?

Nicole: “Zoals je weet is klantgerichtheid heilig voor ons. En dat moet ook zo zijn in de advocatuur. Wij proberen de taal van de ondernemer te spreken en hen niet te laten verdwalen in allerlei rechtsregels. Daar hebben ze niets aan.

In dat opzicht zie ik ons als meer dan alleen een juridisch adviesverlener. Wij zijn ook klankbord voor onze klanten en denken mee na over de strategische keuzes waar zij voor staan. Betrokkenheid is voor ons heel belangrijk. Eigenlijk zie ik ons meer als een gids, een ‘compagnon de route’, als je wil.”

Noot: Lees ook hoe onze collega’s Maxime Monard en Pieter Van den Broeck compagnon de route waren voor hun klant.

Nicole: “En verder geven wij ook niet graag adviezen op een papiertje. Wij gaan met de klant mee onze voorstellen verdedigen voor de rechtbank. En als je dat als jurist opvoorhand weet, denk je ook twee keer na voor je iets neerpent. Het verplicht ons om realistisch en betrokken te zijn. Wij geloven heel hard in die praktijkgerichte aanpak.”

“Wij procederen niet om te procederen”

Om af te sluiten. Wat is jullie favoriete quote uit de nieuwe mission statement?

Nicole: “Mijn favoriet is ‘Ga eens lekker in het gras liggen’! Omdat het ook gewoon treffend is dat die er bij ons tussenstaat. Je kan wel heel ambitieus zijn en resultaatsgedreven, maar da’s een kenmerk van vrijwel alle advocatenbureau’s. Wij zijn resultaatsgedreven, maar wel een echt mensenbedrijf. En daarom is dat mijn favoriete quote.”

Over de groei van Monard Law

  • In 2013 werden alle regionale kantoren (Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt en Lommel) samengebracht onder één vennootschap.
  • In 2015 werd met Karen Braeckmans een ervaren externe CEO aangetrokken om de organisatie verder uit te bouwen.
  • Ondertussen is Monard Law gegroeid tot een team van meer dan  140 professionals

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.