Ondernemers opgelet: is uw UBO-registratie al in orde?

Uiterlijk tegen 30 september 2019 dienden alle Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s) te registreren in het UBO-register, dit op straffe van een strafrechtelijke geldboete van 250 EUR tot maximum 50.000 EUR. Recent rapporteerde De Tijd dat ondertussen (bijna vier jaar na voormelde deadline) meer dan 55.000 registratieplichtige vennootschappen, vzw’s en/of stichtingen nog steeds niet in orde zijn met de registratie in het UBO-register.

Het UBO-register is een Europees initiatief in de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme. Informatieplichtige vennootschappen, vzw’s en stichtingen moeten daarom informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) opladen in het UBO-register. De uiteindelijke begunstigde is de persoon die het werkelijke zeggenschap of de controle heeft over de betreffende vennootschap, vzw of stichting.

Omwille van de administratieve uitdagingen die gepaard gaan met de registratie, kneep de FOD Financiën aanvankelijk een oogje dicht. Zo schreef de fiscus enkel een boete uit indien een informatieplichtige vennootschap, vzw en/of stichting geen enkele informatie had geregistreerd. Ondertussen heeft de fiscus haar toezicht verstrengd. Vandaag int de fiscus ook boetes als de gegevens in het UBO-register niet adequaat, volledig en actueel zijn of indien geen afdoende bewijsstuk is toegevoegd aan de UBO-registratie. De Tijd berichtte recent dat op heden reeds 15.776 registratieplichtige vennootschappen, vzw’s en/of stichtingen een boete hebben ontvangen.

Aangezien de tolerantieperiode van de FOD Financiën ten einde is gekomen, is het van belang dat informatieplichtige vennootschappen, vzw’s en stichtingen hun UBO correct registreren én hiervoor de nodige en actuele bewijsstukken aanbrengen. Bovendien dient de UBO-registratie opgevolgd te worden: elke wijziging in de informatie van de UBO moet binnen de maand worden geregistreerd. Ten slotte dient de UBO-registratie jaarlijks te worden bevestigd.

Met Monard Law staan we paraat om u te assisteren met een correcte registratie van de UBO, een eventuele update alsook met de jaarlijkse bevestiging. Aarzel zeker niet om ons of uw contactpersoon binnen Monard Law te contacteren met enige vraag over uw UBO-registratie.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.