Partner

Daan De Jaeger

  • Advocaat ondernemingsrecht
  • Lid van de International League of Competition Law
  • Lid van Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht
Lees meer

Daan De Jaeger legt zich vooral toe op geschillen en adviezen inzake:

  • Distributierecht (concessieovereenkomsten, handelsagentuurovereenkomsten, licentieovereenkomsten, franchising), het opzetten van Belgische en Europese distributienetwerken;
  • Intellectuele eigendomsrechten (merken, octrooien, auteursrecht, met inbegrip van auteurscontractenrecht en licentieovereenkomsten);
  • Eerlijke handelspraktijken (reclamerecht, productconditionering, …) en vragen van Mededingingsrecht;
  • Algemeen handels- en economisch recht (algemene verkoopsvoorwaarden, koop/verkoopovereenkomsten, overdracht handelsfonds, productaansprakelijkheid, -aannemingsrecht.

Hij adviseert Belgische en buitenlandse ondernemingen in deze materies. Hij vertegenwoordigt enkele internationale modehuizen, producenten van luxegoederen, en automobielconstructeurs inzake aanverwante problemen van Belgisch en Europees recht. -Hij begeleidt ondernemingen bij het opzetten, beheren en herstructureren van Belgische en Europese distributienetwerken.

Daan De Jaeger is Licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen 1989, Cum Laude) en volgde een opleiding Master of Management (F.I.M., 1990) en Markt- en Marketingbeleid (Rijksuniversiteit Utrecht 1989). Hij begon zijn beroepsloopbaan in 1990 bij Aimé De Caluwé van het kantoor De Caluwé, T’Kint, Putzeys, Van Fraeyenhoven, waar hij in 1993 medewerker werd. In 1999 vervoegde hij het kantoor Elegis, Buyle, Dieryck, Maingain alwaar hij vennoot werd in de vakgroep distributie- en intellectuele eigendomsrechten. Sedert 1 augustus 2007 trad hij toe tot Monard Law Brussel waar hij vennoot werd in de vakgroep handels- en economisch recht.

Hij spreekt en schrijft geregeld over hogervermelde materies. Hij is lid van de Brusselse balie, de International League of Competition Law, de Belgische Vereniging voor Studie van het mededingingsrecht, de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.