Griepvaccins voor een prikje: hoe prijsafspraken tussen farmaceutische groothandelaars leidden tot een boete van 29,8 miljoen euro

Op 18 februari 2022, sanctioneerde het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) twee farmaceutische groothandelaars voor inbreuken op het kartelrecht. De groothandelaars schikten voor 29,8 miljoen euro.

FEBELCO ontspringt de dans bij toepassing van de clementieregeling, aangezien zij de BMA inlichtte over de misbruiken. Hoewel zij dus mee veroordeeld werd voor de inbreuken, moet zij niets betalen.  PHARMA BELGIUM-BELMEDIS SA moet haar deel van de boete, zijnde bijna 30 miljoen euro, wel integraal ophoesten. Al dient wel te worden opgemerkt dat zij ook een significante boetereductie van 40% kreeg onder de clementierichtsnoeren omdat zij extra bewijs naar voren schoof die het Auditoraat toeliet om het bestaan van de inbreuken accurater vast te stellen.  Een derde speler, CERP SA, weigerde in te gaan op de schikking waardoor jegens haar nog een inbreukprocedure loopt.

Concreet behelst de schikking de erkenning van twee afzonderlijke inbreuken.

De eerste inbreuk betrof een pact gesloten door de inbreukmakers om dezelfde commerciële voorwaarden toe te passen voor de distributie van farmaceutische producten van  farmaceutische laboratoria aan apothekers.   Door de handen in elkaar te slaan konden zij op deze manier de rechtstreekse verkoop door farmaceutische laboratoria aan apothekers beperken en hun marge veiligstellen.

De tweede inbreuk betrof de jaarlijkse verkoop van griepvaccins aan apothekers via een voorverkoopsysteem.  Ook hier sloegen de inbreukmakers de handen in elkaar en gingen zij akkoord om geen kortingen toe te staan aan apothekers en geen retourzendingen te aanvaarden van onverkochte vaccins die tijdens de voorverkoopperiode waren besteld.  Daarnaast bepaalden zij samen de duur van de voorverkoopperiodes.

Beide inbreuken namen aanvang medio 2003 en liepen af tegen eind 2016. Gedurende meer dan 13 jaar konden de farmaceutische groothandelaars dus de vruchten plukken van hun kartelafspraken.

De afspraken die werden gemaakt tussen FEBELCO en PHARMA BELGIUM-BELMEDIS vormen een inbreuk op de regels van het Belgische kartelrecht dat onder meer prijsafspraken en afspraken over andere commerciële voorwaarden tussen concurrenten verbiedt.  Dergelijke prijsafspraken vormen een hardcore inbreuk op het mededingingsrecht omdat zij een zeer zware impact hebben op de consument die jarenlang een te hoge prijs betaald heeft.

Deze beslissing toont opnieuw aan dat het vervolgen van prijsafspraken hoog op de agenda staat bij de nationale mededingingsautoriteiten én zwaar bestraft wordt.  Niettemin is er ook een lichtpunt: indien je als onderneming meewerkt aan het onderzoek van de nationale mededingingsautoriteit is er wel degelijk een mogelijkheid om een significante reductie van de boete te krijgen, zelfs voor de zwaarste inbreuken.

Heeft u verdere vragen over de afspraken die u al dan niet mag maken met uw concurrenten of over de toepassing van de clementieregeling, contacteer dan gerust ons departement mededingingsrecht.  Zij helpen u met veel enthousiasme verder!

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.