Lawyer - Associate

Tijs Schuermans

  • Advocaat vennootschapsrecht
  • Focust op fusies en overnames
  • Collega sinds 2024
Lees meer

Tijs Schuermans is gespecialiseerd in vennootschapsrecht met een focus op fusies en overnames. Hij adviseert ondernemingen bij diverse herstructureringen, zoals overnames, fusies en splitsingen. Daarnaast staat hij ondernemingen bij in het kader van algemene ondernemingsrechtelijke aangelegenheden.

Hij studeerde in 2020 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven. In het kader daarvan studeerde hij tevens een semester aan de Université de Bordeaux.

In 2020 werd hij toegelaten tot de balie van Brussel. Gedurende zijn advocatenstage behaalde hij tevens een master-na-masteropleiding in het vennootschapsrecht met onderscheiding aan de KU Leuven.

Tijs vervoegde Monard Law in 2024, nadat hij enkele jaren ervaring had opgedaan in een internationaal advocatenkantoor.

 

Download hier Tijs zijn cv.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.