Lawyer - Associate

Jill Leen

  • Advocaat in het ondernemingsrecht
  • Specialisaties: IT/IP-recht, privacy en gegevensbescherming
  • Collega sinds 2017
Lees meer

Jill Leen legt toe op het ondernemingsrecht in de brede zin, met als specialisaties IT/IP-recht, privacy en gegevensbescherming. Zij heeft, mede door jarenlange in-house opdrachten bij cliënten, een bijzondere expertise in de IT-sector.

Jill heeft o.a. ervaring met:

  • het opstellen en reviewen van de meest uiteenlopende commerciële overeenkomsten (bv. distributie, handelsagentuur, franchising, algemene verkoop- en aankoopvoorwaarden, contract manufacturing, dienstenovereenkomsten, etc.);
  • het opstellen en reviewen van diverse types van IT-contracten (bv. software licentieovereenkomsten, SaaS-contracten, SLA’s, software ontwikkelingsovereenkomsten, escrow overeenkomsten, support overeenkomsten, raamcontracten, overeenkomst inzake de overdracht van intellectuele rechten op software, applicaties en dergelijke meer);
  • de toepassing en implementatie van de regels in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (bv. uitvoeren van privacy audits, ondersteuning en advies bij het opstellen van verwerkingsregisters, het opstellen en reviewen van verwerkersovereenkomsten, juridische ondersteuning bij datalekken, het opstellen van privacy policies en gebruiksvoorwaarden voor websites, etc.);
  • het ondersteunen van klanten bij onderhandelingen en het oplossen van geschillen met afnemers en leveranciers;
  • de uitvoering van juridische due diligence-onderzoeken.

Jill volgde haar rechtenopleiding aan de Universiteit Hasselt, alwaar zij in 2017 met grote onderscheiding afstudeerde als Master in de Rechten. In 2016 won Jill de interuniversitaire pleitcompetitie georganiseerd door NautaDutilh. Jill behaalde ook een Bachelor Sociaal Agogisch Werk met onderscheiding aan de PXL.

Jill is lid van de balie Limburg en is sinds september 2017 werkzaam bij Monard Law te Hasselt.

 

Download hier Jill haar cv.

Ontmoet enkele van onze andere professionals

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.