Digitale kluis van Monard Law en Contractify brengt innovatie in contractbeheer

Digitale kluis van Monard Law en Contractify brengt innovatie in contractbeheer

Advocatenkantoor Monard Law en Softwarebedrijf Contractify slaan de handen in elkaar om contracten proactief te beheren. Dit ‘preferred partnership’  zorgt hiermee voor een digitale doorbraak in de juridische wereld.

Na een legal scan worden contracten ondergebracht in een digitale kluis : geen “onvindbare” contracten meer!   Vervolgens worden de contracten automatisch en permanent gemonitord. Een uniek systeem in ons land dat klanten extra  ontzorgt. ‘Contractmanagement as a service’.

Een gemiddeld bedrijf heeft ongeveer 120 contracten in omloop.  Maar wat gebeurt er met deze contracten eens ze ondertekend zijn?  Wie zorgt voor de opvolging en uitvoering ?  Wordt die zorgvuldig onderhandelde volumekorting effectief toegepast?  Weet men precies wanneer een contract moet verlengd worden of wanneer er opnieuw kan onderhandeld worden?

Contractify en Monard Law hebben hiervoor dé oplossing gevonden. Enerzijds door ervoor te zorgen dat contracten gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd in de digitale kluis, anderzijds door de contracten proactief te beheren.

CEO van Monard Law Karen Braeckmans: “We brengen de contracten onder in een digitale kluis en gaan er proactief mee aan de slag. Daarmee bedoel ik, de software scant de contracten voortdurend op hun juridische gezondheid en veerkracht. Heel wat contracten worden onbewust en vaak ongewild verlengd. Maar er is ook de wetgeving die verandert. Dat heeft dan gevolgen voor onder meer de rechtsgeldigheid in bepaalde gevallen. Na een alert vanuit de software kunnen onze juridische specialisten kijken wat er gedaan moet worden.  Zo kunnen onnodige kosten of verrassingen worden vermeden. We ontzorgen hiermee onze klanten.  De samenwerking met Contractify is hierbij een absolute meerwaarde.”

‘Contractmanagement as a service’ : Monard Law en Contractify hebben hiervoor een ‘preferred partnership’ afgesloten. Contractify voorziet de software, Monard Law zorgt voor de juridische opvolging. Het unieke aan deze oplossing is dat het op maat is van vele klanten waar contracten momenteel niet actief beheerd worden. Op het moment dat de contracten in de digitale kluis worden ondergebracht, kunnen de juridische specialisten van Monard Law checken of deze contracten nog up-to-date zijn. Indien dit niet het geval is, wordt met de klant overlegd hoe hiermee kan worden omgegaan.  Eventueel leidt dit tot een nieuw contract of een aanvulling op een bestaand contract.

Steven Debrauwere en Herlinde De Buck, founders van Contractify: “Het voortdurend aftoetsen of de contracten juridisch nog up-to-date zijn, is absoluut een belangrijke meerwaarde. Momenteel maken reeds een 50-tal organisaties gebruik van onze software.  De software zorgt als het ware voor een soort permanente audit van de contracten.  Daarnaast is er de juridische helpdesk van Monard Law, hetgeen een echte meerwaarde levert. De samenwerking met Monard Law is voor ons dan ook zeer cruciaal in de realisatie van de volledige meerwaarde van ons product.

Advocaat-Projectmanager Damian Brodzinski van Monard Law: ‘’Voor de klanten van Monard Law is het een extra service die we kunnen aanbieden.  Contracten die opgesteld worden, worden centraal en  proactief beheerd. Juridische dienstverlening stopt niet na ondertekening van het contract of als er zich een probleem voordoet. Legal tech is niet meer weg te denken in toekomstige juridische dienstverlening. Monard Law wil daarin ook voorloper zijn voor onze klanten en zo een extra service kunnen aanbieden.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.