Wat je moet weten vooraleer je een praatje maakt met de concurrentie.

Wat je moet weten vooraleer je een praatje maakt met de concurrentie.

Een doel vooropstellen mag niet. Wanneer u met uw concurrent informatie uitwisselt, dan kan dat problematisch zijn, in het bijzonder wanneer u aan uw concurrent signaleert waar u naartoe wilt. Het uitspreken van een streefdoel, zelfs zeer subtiel of bij wijze van hint of verzuchting zou namelijk aanleiding kunnen geven tot kartelvorming en wordt daarom geviseerd door het mededingingsrecht. Of uw gesprek strafbaar is zal afhangen of de markt waarbinnen u en uw concurrent opereren kartelgevoelig is . Ook het marktaandeel van de betrokken bedrijven, en de frequentie waarmee de informatie wordt gedeeld, spelen een rol.

Het begrip strategische informatie-uitwisseling. Strategische informatie-uitwisseling tussen concurrenten is verboden, zowel naar Belgisch als naar Europees recht. Het gaat concreet over het uitwisselen van klantenlijsten, productiekosten, innovatieve producten, omzetten, geplande investeringen of marketingstrategieën. Bij het uitwisselen van dergelijke gegevens zal steeds gekeken worden naar de relevante markt om te beslissen of de informatie-uitwisseling mogelijks kan leiden tot collusie.

Prijzen en hoeveelheden:: altijd problematisch. Een gesprek tussen concurrenten over actuele en toekomstige prijzen en productiehoeveelheden is echter altijd en overal verboden. Dat geldt voor alle markten of ze nu kartelgevoelig zijn of niet.

Wat met luisteren? Ook het luisteren naar strategische informatie valt onder de noemer ‘informatie-uitwisseling’ en kan dus strafbaar zijn voor alle betrokkenen, ook voor de passieve luisteraar. Als een concurrent gevoelige informatie met u deelt, en u wilt geen risico lopen, dan distantieert u zich best onmiddellijk van die persoon of de hele groep, nadat u duidelijk hebt aangegeven waarom u het gesprek niet verder wenst te volgen.

Besluit en boetes. Zeker in markten die kartelgevoelig zijn, moet u bijzonder voorzichtig zijn met de uitwisseling van strategische informatie. Gesprekken over prijzen en hoeveelheden, laat u sowieso best achterwege, ongeacht het type van business of de markt waarop u actief bent. Een eventuele boete kan oplopen tot 10% van de totale jaaromzet van uw onderneming.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.