VOKA Groeipapers – Stop de stilstand: meer en beter investeren in infrastructuur

VOKA Groeipapers – Stop de stilstand: meer en beter investeren in infrastructuur

In haar Groeipaper “Stop de stilstand: meer en beter investeren in infrastructuur” ontleedt VOKA hoe Vlaanderen mobiel kan worden gemaakt en gehouden.

De Groeipaper behandelt :

  • de fileproblematiek en de mix aan infrastructurele maatregelen die nodig zijn om er iets aan te doen;

  • hoeveel en door wie er in België wordt geïnvesteerd in vervoersinfrastructuur;

  • welke infrastructuurprojecten in wegen, waterwegen/havens en spoorwegen minimaal noodzakelijk zijn om onze regio bereikbaar en welvarend te houden;

  • welke extra middelen voor infrastructuurinvesteringen kunnen worden aangewend;

  • de voor- en nadelen van alternatieve financieringstechnieken zoals Publiek-Private Samenwerking.

Input inzake Publiek-Private Samenwerking (PPS), een zinvol en aantrekkelijk instrument om maatschappelijke investeringsbehoeften in infrastructuur te realiseren zonder de begrotingsnormen te hypothekeren, werd onder andere verschaft door Benoit Samyn, verantwoordelijk voor de PPS praktijk binnen Monard Law.

De Groeipaper kan via volgende link worden geconsulteerd

http://vokavev.files.voka.addemar.com/files/a_vokavev/data/File/2016VOKA017_VokaGroeipapers_December_vrstl_overzicht_05.pdf

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.