Vlaamse Regering verplicht laadpalen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten en bestaande gebouwen

Vlaamse Regering verplicht laadpalen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten en bestaande gebouwen

De Vlaamse Regering verplicht laadpalen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten en bestaande gebouwen in Vlaanderen. De verplichting kadert in de doelstellingen rond zero-emissievoertuigen. Grote kans dat ook uw project of bedrijfsgebouw onder deze verplichting valt.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten

Alle nieuwbouw- en renovatieprojecten met een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen vallen onder de verplichting. Voor residentiële nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld appartementsgebouwen of eengezinswoningen, geldt de verplichting zelfs al vanaf twee parkeerplaatsen.

Onder “parkeerterreinen” vallen zowel parkeerterreinen binnen het gebouw als naastgelegen parkeerterreinen. Wat hier niet onder valt is bijvoorbeeld de oprit van een woning; dit wordt niet beschouwd als een parkeerterrein.

Voor niet-residentiële nieuwbouw- en renovatieprojecten moet worden voorzien in:

– minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig; én

– de infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, voor minstens één op de vier parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

Voor residentiële nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten nog geen oplaadpunten, maar wel al de nodige infrastructuur voor elke parkeerplaats worden voorzien.

Voor renovatieprojecten geldt de verplichting wel enkel ingeval het gaat om een ingrijpende renovatie en de renovatiemaatregelen bovendien betrekking hebben op het parkeerterrein zelf of op de elektrische infrastructuur van respectievelijk het gebouw of het parkeerterrein.

Voor renovatieprojecten is de verplichting daarnaast beperkt tot het gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7 % van de totale kosten van de renovatie.

Bestaande gebouwen

Alle bestaande niet-residentiële gebouwen met een parkeerterrein met meer dan twintig parkeerplaatsen vallen eveneens onder de verplichting. Denk aan grote handelszaken met parking, bedrijven met veel personeel of bezoekers, …

Deze gebouwen moeten uiterlijk op 1 januari 2025 met minstens twee oplaadpunten worden uitgerust.

Bestaande residentiële gebouwen, zoals woningen, vallen niet onder de nieuwe regelgeving.

Verplichting

Bij bestaande gebouwen rust de verplichting op de eigenaar of, in afwijking daarvan indien toepasselijk, de houder van een zakelijk recht op het gebouw (opstalhouder, vruchtgebruiker, …). Bij nieuwbouw rust de verplichting op de vergunninghouder.

Wie niet aan de verplichting voldoet riskeert een boete van 2.000 euro per laadpunt en van 1.000 euro per parkeerplaats waarvoor de nodige installatie ontbreekt.

Inwerkingtreding

De regelgeving is in werking getreden op 9 januari 2021.

De verplichting voor nieuwbouw- en renovatieprojecten is van toepassing voor projecten waarvan de omgevingsvergunning werd aangevraagd vanaf 11 maart 2021.

Bestaande gebouwen moeten uiterlijk op 1 januari 2025 aan de verplichting voldoen.

Bron: Artikelen 9/1.1.1. e.v. Energiebesluit 19 november 2010, ingevoegd bij Besluit Vlaamse Regering 18 december 2020.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.