Verkoop aandelen aan toonder – langer wachten kan niet meer

Begin januari berichtte de krant De Tijd dat vele aandelen aan toonder van KMO’s nog niet omgezet waren.

Dit is echter niet zonder gevaar. Reeds eerder stelden wij dat de houders van aandelen aan toonder nu actie moeten ondernemen teneinde hun aandelen te behouden en niet onderworpen te worden aan strenge boetes (zie onder).

Het is daarom nu of nooit voor de aandeelhouders die hun aandelen aan toonder nog niet omgezet hebben. Vanaf 1 januari 2015 is de emittent immers verplicht om de effecten aan toonder, van de houders die zich niet kenbaar maken, te verkopen. De emittent dient deze verkoop aan te kondigen in het Belgisch Staatsblad en via de website van Euronext. De houders hebben vervolgens tot één maand na deze publicatie de tijd om zich bij de emittent kenbaar te maken. Indien ze dit niet doen, zullen deze aandelen verkocht worden aan eventuele geïnteresseerden. De rechtmatige eigenaar kan nadien nog wel de opbrengst van deze verkoop opeisen, maar zal op de verkoopprijs een boete moeten betalen. Deze bedraagt hoedanook 10% en verhoogt elk jaar met 10%. Met andere woorden, in 2025 zal deze boete gelijk zijn aan de waarde van de aandelen. Bepaalde fiscalisten plaatsen weliswaar vraagtekens bij de geldigheid van deze zware boetes… maar voorkomen is uiteraard nog altijd beter dan genezen.

Houders van aandelen aan toonder moeten dit als de laatste kans beschouwen om zich nog snel kenbaar te maken. Emittenten van hun zijde dienen, indien de houders van de effecten zich niet kenbaar maken, over te gaan tot de verkoop van de aandelen conform de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van de effecten aan toonder en de bijhorende Koninklijke besluiten.

Meer informatie hierover vindt u in onze publicatie.

Of u nu houder van aandelen aan toonder bent of bestuurder van een vennootschap die in het verleden effecten aan toonder heeft uitgegeven en de houder van deze effecten heeft zich nog niet gemeld, in beide gevallen kan u ons contacteren. Wij zullen u graag verder helpen.

Pieter Van den Broeck (Associate Partner)


+32 3 286 79 40
Pieter.VandenBroeck@monard-dhulst.be

William Myncke (Associate)


+32 11 28 15 00
william.myncke@monard-dhulst.be

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.