UBO-registratie: éénmalige registratie en nadien nooit meer?

UBO-registratie: éénmalige registratie en nadien nooit meer?

Uiterlijk 30 september 2019 dienden alle uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen geregistreerd te zijn in het UBO-register.Omwille van de administratieve uitdagingen die bij de UBO-registratie komen kijken, voert de FOD Financiën evenwel tot 31 december 2019 een gedoogbeleid. Tot 31 december 2019 zullen er dus geen sancties worden opgelegd.

Op 31 december 2019 moeten alle uiteindelijke begunstigden echter geregistreerd zijn en loopt het gedoogbeleid onherroepelijk af. Het is dus essentieel om de registratie van de uiteindelijke begunstigden zo snel mogelijk in orde te brengen, indien dit nog niet zou gebeurd zijn.

Ook na de eerste registratie in het UBO-register zal het van belang zijn om de registratie te blijven opvolgen. De informatie met betrekking tot de UBO’s in het UBO-register moet namelijk toereikend, accuraat en actueel zijn. Elke wijziging van informatie die al is opgenomen in het UBO-register, moet binnen de maand worden meegedeeld. Hierbij kan worden gedacht aan een overdracht van een belangrijk pakket aandelen, een bestuurswissel (indien de bestuurders als UBO werden geregistreerd), edm.

De informatieplichtigen moeten bovendien jaarlijks bevestigen dat de informatie in het UBO-register toereikend, accuraat en actueel is en moeten deze informatie bijwerken, indien nodig. De termijn van één jaar loopt vanaf de laatste wijziging die werd aangebracht in het UBO-register. Een automatische herinnering wordt een maand voor de deadline verstuurd via MyMinFin of eBox.

Met Monard Law staan we u bij de registratie in het UBO-register, alsook met wijziging van informatie die al is opgenomen in het register dan wel de jaarlijkse bevestiging. Aarzel niet ons te contacteren voor enige verdere vraag inzake uw UBO-registratie.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.