Op weg naar een gereglementeerde markt voor cryptomunten?

1. België: het Crypto-KB

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 08.02.2022 zullen de activiteiten van bepaalde aanbieders van diensten inzake virtuele munten of valuta in België gereglementeerd worden. Concreet betekent dit dat aan deze aanbieders van diensten bepaalde voorwaarden worden opgelegd die zij dienen na te leven. Deze voorwaarden houden onder meer verband met de naleving van de antiwitwaswetgeving, de betrouwbaarheid van de aanbieder en/of de bescherming van de beleggers of consumenten.

Ter aanvulling van één van onze vorige nieuwsbrieven willen wij de overzichtelijke beslissingsboom van het FSMA onder de aandacht brengen. Op basis hiervan kan u perfect een antwoord vinden op de vraag: ben ik een aanbieder van diensten met virtuele valuta die zich bij het FSMA moet laten inschrijven?

U kan deze beslissingsboom ook terugvinden op de website van het FSMA:                        www.fsma.be.

 2. Europa: de Verordening Markten in Cryptoactiva (MiCA)

 U heeft in een vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat er op EU-niveau een MICA-verordening zit aan te komen. Doel van deze verordening is rechtszekerheid te creëren voor cryptoactiva en/of eenvormige regels voor o.m. aanbieders en cryptoactiva-diensten trachten te bewerkstelligen. Ook de bescherming van de belegger of consument staat centraal.

Een belangrijke datum m.b.t. deze voorgestelde MICA-verordening was 14.03.2022. Op deze datum heeft de EU het onderdeel of de clausule, zoals opgenomen in het ontwerp van de MICA-verordening, die proof-of-work gebaseerde cryptoactiva (zoals bv. Bitcoin) wilde verbieden, weggestemd. Indien deze voorgestelde regulering zou aangenomen worden, zou dit in feite geleid hebben tot een verbod op o.m. het minen, verhandelen of gebruiken van o.m. Bitcoin in de EU-lidstaten.

Het initieel “POW-verbod” – dat dus inmiddels weggestemd werd – was geïnspireerd door het gegeven dat proof-of-work gebaseerde cryptoactiva gemined worden op een energiekostelijke manier (i.c. door processoren die ingewikkelde rekensommen oplossen en hiervoor veel energie nodig hebben). Dit verbod komt er dus uiteindelijk niet.

De weg ligt open voor de MICA-verordening om haar doelstellingen te behalen, met name:

  • Rechtszekerheid;
  • Steun voor innovatie;
  • Consumenten- en beleggersbescherming en/of marktintegriteit;
  • Financiële stabiliteit van de interne markt voor cryptoactiva en bijhorende diensten.

Deze verordening wil komaf maken met de verschillende regelgevingen waarmee elke lidstaat individueel omgaat met cryptoactiva. Eenvormige regelgeving binnen de EU zal de ongelijkheid binnen de EU-markt m.b.t. cryptoactiva en crypto-ondernemingen wegwerken. De rechtszekerheid, die door deze verordening bevorderd wordt, zal de toegang tot de EU-markt alsook de innovatie aangaande de cryptoactiva en/of cryptomarkten stimuleren.

Tegelijkertijd heeft de MICA-verordening tot doel om de beleggers of consumenten adequater en efficiënter te beschermen.

Het spreekt voor zich dat wij de evolutie hiervan verder opvolgen en u stipt op de hoogte blijven houden.

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.