NIEUWSFLASH – Nieuwe ESG-wetgeving goedgekeurd: CS3D is een feit!

Het Europees Parlement keurde op 24 april 2024 de nieuwe wettekst voor de CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive oftewel CSDDD) goed.

De CS3D kreeg de afgelopen maanden bijzondere aandacht omwille van het voorstel voor een Europese duurzaamheidszorgplicht voor bestuurders. De goedgekeurde wettekst is een light-versie van het oorspronkelijk voorstel.

Wij vatten de belangrijkste nieuwigheden samen:

1. De grootste ondernemingen op de EU-markt krijgen een bijzondere zorgplicht om due diligence-procedures te integreren in hun bedrijfsstrategie.

Geviseerd zijn de eigen activiteiten, de activiteiten van dochterondernemingen en relaties met directe zakenpartners, upstream en downstream.

2. Deze zorgplicht heeft betrekking op de waardeketen van de onderneming, waardoor er groepsaansprakelijkheid kan ontstaan voor de toeleveranciers en productieketen.

Doelstelling is (potentiële) negatieve risico’s van de bedrijfsactiviteiten en zakenrelaties op mens en milieu te identificeren, voorkomen en maatregelen te nemen dan wel te verantwoorden.

3. Nalatige ondernemingen kunnen via burgerlijke procedures rechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor de niet-naleving van de CS3D. Daarnaast kunnen de nationale lidstaten boetes opleggen.

Op de hoogte blijven over de nieuwe ESG-verplichtingen?

Een uitgebreid artikel met de toepassingsvoorwaarden en verdere aandachtspunten volgt binnenkort.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.