NIEUW: Online statutendatabank voor nieuwe rechtspersonen – digitalisering vennootschapsdossier is eindelijk ingezet

NIEUW: Online statutendatabank voor nieuwe rechtspersonen – digitalisering vennootschapsdossier is eindelijk ingezet

Artikel 2:7 §2 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voorziet in de oprichting van een statutendatabank waarin de eerste versie van de statuten uit de oprichtingsakte en de gecoördineerde versie van de statuten na elke wijziging worden opgenomen. Deze elektronische databank wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en is toegankelijk via de volgende link: https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search

De databank is publiek toegankelijk (opzoeking op basis van ondernemingsnummer) en het gebruik ervan is gratis. Het is ook mogelijk om gewaarmerkte elektronische kopieën te krijgen. U verkrijgt dan een kopie uit het dossier van de rechtspersoon dat elektronisch ondertekend is door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Voor alle duidelijkheid: dit geldt (voorlopig?) enkel voor nieuwe rechtspersonen die zijn opgericht vanaf 1 mei 2019. Voor oudere vennootschappen geldt nog steeds dat de statuten beschikbaar zijn op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de zetel van de vennootschap zich bevindt. De digitalisering van het vennootschapsdossier is hiermee eindelijk ingezet.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.