Newsflash: Op 9 november 2021 werd een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen Frankrijk en België ondertekend

Op 9 november 2021 hebben België en Frankrijk een nieuw verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting op inkomen en vermogen.

Dit verdrag zal in werking treden nadat de bekrachtiging door beide landen heeft plaatsgevonden, wat in beginsel niet voor januari 2023 zal gebeuren.

Het verdrag brengt veel wijzigingen teweeg aan het geldende regime.

Zo zal het nieuwe verdrag gevolgen hebben voor Belgische belastingplichtigen die dividenden uit Franse bron ontvangen of die vastgoedbeleggingen in Frankrijk hebben. Het verdrag bevat ook een nieuwe definitie van woonplaats en bepalingen betreffende vaste inrichtingen. Tevens worden antimisbruikmaatregelen erin vastgelegd.

In de komende weken zullen wij een algemeen artikel publiceren waarin de wijzigingen die dit akkoord met zich meebrengt, en de gevolgen voor de belastingplichtigen verder zullen belicht worden. Daarnaast zullen wij hierover ook thematische artikelen publiceren.

Meldt u alvast aan op onze Franse desk om verder op de hoogte te blijven!

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.