Latemse autodealer vangt bot bij D’Ieteren

Latemse autodealer vangt bot bij D’Ieteren

Op 24.11.2016 verschenen verschillende persberichten over de voormalige Audi-concessiehouder LATEM MOTORS, dewelke in procedure ruim 11 miljoen EUR eiste van D’IETEREN, na de onmiddellijke stopzetting van de concessie in mei 2015.

De Rechtbank van Koophandel te Gent verklaarde deze eis van LATEM MOTORSongegrond, want aanvaardde dat D’IETEREN terecht de contractuele relatie wegens grove tekortkomingen had stopgezet. Er werd, naast 110.000 EUR (schadeforfait wegens laattijdig betaalde facturen), al 1 EUR provisioneel toegekend aan D’IETEREN bij wijze van schadevergoeding.

Daan De Jaeger en Tine Bogaerts behartigen deze zaak voor D’IETEREN. Hoger beroep wordt verwacht.

Zie o.a.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.