Herinnering – Wijzig tijdig uw statuten om deze te aligneren aan het WVV

Zoals u allicht reeds vernam, is op 1 mei 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna het “WVV”) in werking getreden. Het WVV vormt de veruitwendiging van de wetgever om het Belgisch vennootschapsrecht te moderniseren, vereenvoudigen, flexibiliseren en aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor ondernemingen. De bepalingen van het WVV waren onmiddellijk van toepassing op vennootschappen en verenigingen die vanaf 1 mei 2019 werden opgericht. Voor de bestaande vennootschappen en verenigingen werd voorzien in een overgangsperiode tot uiterlijk 31 december 2023.

 

 

 

Wij brengen u dus graag in herinnering dat alle bestaande vennootschappen en verenigingen de plicht hebben hun statuten in overeenstemming te brengen met het WVV. Concreet moeten alle bestaande vennootschappen en verenigingen hun statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020, en uiterlijk op 31 december 2023.

In elk geval zijn de dwingende bepalingen van het WVV (bv. regeling met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid, belangenconflicten in het bestuursorgaan, winstuitkering in een BV, edm.) automatisch van toepassing (zelfs indien de statuten nog niet in overeenstemming werden gebracht met het WVV).

Gezien een statutenwijziging enige tijd in beslag kan nemen, adviseren wij u om de statutenwijziging zo spoedig mogelijk aan te vatten.

Graag staan wij u bij met de coördinatie van deze statutenwijziging. Aarzel niet om uw gebruikelijke contactpersoon binnen Monard Law te contacteren.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.