Drones en privacy : “de regels zijn er, naleving is een aandachtspunt”

Drones en privacy : “de regels zijn er, naleving is een aandachtspunt”

 

In het programma ‘Hautekiet’ op Radio 1 werd Thomas Christiaens, advocaat in ons Hasselts kantoor, vandaag geïnterviewd in verband met het juridisch kader rond drones. Het aspect privacybescherming kwam hierbij in het bijzonder aan bod.

Vele mensen vrezen namelijk dat zij er binnenkort rekening mee moeten houden dat de buurman hen in de gaten houdt met een drone waar een camera onder hangt.

Thomas Christiaens bevestigde het bestaan van deze bezorgdheid: “Het wetgevend kader dat er zit aan te komen laat toe dat eenieder in zijn eigen achtertuin met een drone aan de slag mag gaan. Hierbij zou men tot op een hoogte van 30 meter mogen vliegen. Dat is niet niks. Een drone, uitgerust met een camera met een voldoende breed perspectief, kan vanop die hoogte makkelijk in de tuin van de buren kijken.”.

“Het bestaande regulerende kader – denk aan de camerawetgeving en de wetgeving omtrent privacybescherming – biedt een antwoord op deze bezorgdheid. De naleving van deze regels zal bij het gebruik van drones echter een specifiek aandachtspunt zijn”, aldus Thomas Christiaens.

Eerstdaags publiceren wij een bijdrage van Thomas Christiaens waarin het aspect van de privacybescherming bij het gebruik van drones nader wordt toegelicht.

Wie vragen heeft omtrent het aspect van de privacybescherming of het gebruik van drones in het algemeen, kan hiervoor steeds terecht bij Thomas Christiaens op het nummer 011/28.15.00 of thomas.christiaens@monardlaw.be

 

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.