De 7 werken voor je vennootschap vanaf 1 januari

De 7 werken voor je vennootschap vanaf 1 januari

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd grondig hervormd vanaf 1 mei 2019. Er is nog een overgangsperiode tot 2024 om alle statuten aan te passen.

Toch zijn er dingen die vanaf 1 januari 2020 al veranderen. We zetten ze kort op een rij:

 1. Gebruik de juiste benaming:
  1. Gebruik de juiste vennootschapsvorm (BV in plaats van BVBA);
  2. Vermeld ook altijd het adres, het ondernemingsnummer en het arrondissement van de vennootschap;
 2. Controleer de samenstelling van het bestuursorgaan:

Vanaf 1 januari 2020 dienen de bestuurders verschillend te zijn:

Kan b.v. niet: een bestuursorgaan samengesteld uit (i) Jos Joris BV, vast vertegenwoordigd door Jos Joris, (ii) Jos Joris, (iii) Jos Joris Immo BV, vast vertegenwoordigd door Jos Joris;

 1. Onthoud je als bestuurder bij een belangenconflict:

Als je als bestuurder een beslissing dient te nemen, waarbij je – rechtstreeks of onrechtstreeks – een mogelijks strijdig belang hebt:

 • Meld het dan aan je collega-bestuurders;
 • Onthoud je van beraadslaging en stemming;

Bent u enig bestuurder, of hebben alle bestuurders een belangenconflict? Dan beslissen de aandeelhouders.

 1. Check de verzekering van je bestuurdersaansprakelijkheid:

De wetgever heeft een maximale aansprakelijkheid bepaald voor een aantal vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Ga na of je optimaal verzekerd bent;

 1. Wees waakzaam bij uitkeringen uit de vennootschap:
  1. In de BV: doe een dubbele test:
   1. Zgn. netto-actief-test: geen uitkering mag gebeuren als het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief wordt;
   2. Zgn. liquiditeitstest: een uitkering mag enkel gebeuren als ‘naar redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen’ de vennootschap gedurende de komende 12 maanden in staat zal blijven om haar schulden te voldoen.
  2. In de NV: doe enkel de netto-actief-test;
 2. Vermeld in het aandelenregister van de vennootschap welke beperkingen er zijn voor een overdracht van aandelen;
 3. Laat je aandeelhoudersafspraken of statuten nakijken en breng ze best zo snel mogelijk in overeenstemming met het nieuwe wetboek.

Vragen? Contacteer ons gerust verder.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.