Versterking Kim Vanthoor en Elsbeth Loncke

Het onafhankelijke Belgische advocatenkantoor Monard – D’Hulst (www.monard-dhulst.be) met vestigingen in Brussel, Antwerpen, Hasselt en Gent is verheugd met de komst van Kim Vanthoor als advocate-medewerker.
Kim is al enkele jaren gespecialiseerd in het handels- en economisch recht en geschillenbeslechting (m.i.v. arbitrage). Zij legt zich vooral toe op het distributierecht en commerciële geschillen.
Zij zal voornamelijk werken vanuit de vestiging in Hasselt.

Monard – D’Hulst is eveneens verheugd met de terugkeer van Elsbeth Loncke als advocate – medewerker.
Elsbeth maakte reeds eerder deel uit van het kantoor. Zij is sinds eind vorig jaar terug verbonden aan ons kantoor en combineert dit met haar activiteiten aan de Universiteit Hasselt.
Elsbeth Loncke behandelt dossiers binnen de cel Public Law, waarbij zij zich focust op het bestuursrecht in het algemeen en op het ambtenaren- en onteigeningsrecht in het bijzonder.
Naast haar werk als advocaat is Elsbeth mandaatassistent aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, waar zij een doctoraatsthesis schrijft over de rechtsbescherming die burgers genieten in de cassatieprocedure voor de Raad van State. In haar onderzoek bespreekt zij ook de cassatie in burgerlijke zaken en de cassatieprocedure voor de Franse Conseil d’État.
Sinds ettelijke jaren maakt Elsbeth lid uit van verschillende onderwijsteams van de Universiteit Hasselt.Zo onderwijst zij de rechtenstudenten in het Staats- en Bestuursrecht. In februari 2015 zal zij een tiendaags bezoek brengen aan de Liverpool John Moores University. Onder meer zal zij daar een lezing geven omtrent de organisatie van de administratieve rechtspraak in België en Nederland, in de LL.M. European Law.
Elsbeth publiceert regelmatig in juridische tijdschriften en boeken. Onlangs verscheen het boek “Wegwijs in het Belgische onteigeningsrecht”, waarin zij diverse bijdragen schreef en optrad als editor.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.