Uw onderneming doet aan innovatie maar maakt geen gebruik van de innovatieaftrek?

Uw onderneming doet aan innovatie maar maakt geen gebruik van de innovatieaftrek?

De innovatieaftrek is een aantrekkelijk fiscaal regime om innovatie door ondernemingen aan te moedigen. De innovatieaftrek zorgt voor een lage effectieve belastingdruk van slechts 3.75% op inkomsten uit octrooien of software. Zowel inkomsten uit de verkoop van producten en diensten als inkomsten uit licenties komen in aanmerking.

Hoewel heel wat ondernemingen reeds aan innovatie doen, maken velen nog geen gebruik van de innovatieaftrek. Met deze drie tips helpen we jou graag op weg.

TIP 1: Focus op key value drivers

Focus op ontwikkelingen die breed in de onderneming worden toegepast of die de meeste inkomsten opleveren. Indien de onderneming een octrooi heeft aangevraagd of software heeft ontwikkeld dan kan de innovatieaftrek in principe worden toegepast op de inkomsten uit licenties of het gedeelte van de omzet dat wordt gegenereerd door het octrooi. Hoe meer bedrijfswinst een octrooi of een software oplevert, des te hoger de aftrek.

Zijn er innovatieve oplossingen die veel inkomsten opleveren, maar beschikt de onderneming niet over octrooien? Je kan altijd nagaan of deze innovatieve toepassingen geoctrooieerd kunnen worden. Het moet met name gaan om een uitvinding die nieuw, inventief, industrieel toepasbaar en geoorloofd is. Let wel op: indien een octrooi enkel en alleen wordt aangevraagd om een fiscaal voordeel te genieten, kan er sprake zijn van fiscaal misbruik.

TIP 2: Keep it simple

Voor de berekening van de innovatieaftrek moeten de relevante inkomsten en kosten in kaart worden gebracht. Dit vereist een berekening op maat op basis van berekeningsmodellen die werden gevalideerd in de rulingpraktijk (vb. inkomsten- of kostengebaseerde methodes).

Dat berekeningsmodel hou je best zo eenvoudig mogelijk. Wanneer een fiscale ruling wordt aangevraagd om zekerheid te krijgen over de innovatieaftrek of in geval van fiscale controle, moet elk element van de berekening immers verklaard kunnen worden. Bovendien kan een eenvoudige berekening gemakkelijker jaar na jaar consequent worden toegepast.

TIP 3: Begin op tijd

Er komt heel wat kijken bij een optimale toepassing van de innovatieaftrek. Zo kan het aangewezen zijn om wijzigingen door te voeren op organisatorisch vlak (operationele wijzigingen inzake de ontwikkeling), inzake verrekenprijzen (aanpassing van het transfer pricing model) of op juridisch vlak (aanvraag van octrooien, aanpassing van de groepsstructuur of van contracten).

Begin dus op tijd en stel de voorbereidingen met het oog op de innovatieaftrek niet uit tot de opstartverliezen zijn opgebruikt. Ook voor het verkrijgen van een octrooi kan het van belang zijn om niet te lang te wachten. Je kan immers geen octrooi krijgen voor een uitvinding die niet meer nieuw is.

Wil je meer weten over de toepassing van de innovatieaftrek?

Klik hier voor verdere toelichting bij de innovatieaftrek en onze aanpak of contacteer ons.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.