Spreken is zilver, zwijgen is goud…. Niet in het recht!

Spreken is zilver, zwijgen is goud…. Niet in het recht!

Wilt u een succesvolle business uitbouwen, een aangename werkomgeving creëren, goede professionele relaties onderhouden? Dan hoeven wij u er niet van te overtuigen dat duidelijke communicatie wonderen kan doen.
In het recht is dat niet anders. Toch stellen wij in onze praktijk vast dat omfloerste begrippen, onduidelijke briefwisseling of slordig emailverkeer- al dan niet opgesmukt met emoticons- veel te vaak tot misverstanden leiden met soms verregaande gevolgen.

Het is een basisregel van het burgerlijk recht : wanneer u van iemand iets verlangt, dan moet u het expliciet meedelen. En wel op zo een manier dat de persoon in kwestie heel duidelijk weet hoe hij aan uw vraag kan beantwoorden.

Wilt u bijvoorbeeld een overeenkomst opblazen omdat u niet meer krijgt wat u ervan verwacht? Laat dan eerst aan de ander weten wat er scheelt en preciseer duidelijk wat u wenst. Geef hem ook een redelijke termijn om hier eventueel iets aan te doen. Zeg ook duidelijk dat u de samenwerking wil stopzetten wanneer de verwachtingen niet meer ingelost kunnen worden. En pas nadien kan je verdere stappen ondernemen, mits u het besluit om de overeenkomst op te zeggen opnieuw meedeelt, en dit geïllustreerd doet.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet dit in artikel 1146. In een recent arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 5 december 2016 werden de principes nog eens uitgelicht:

  1. De rechter mag bij de beoordeling van een ontbindingsbeslissing, enkel rekening houden met de feiten die in de ingebrekestelling en de ontbindingsbeslissing werden weerhouden. Dus niet met motieven die later werden toegevoegd.

  2. De feiten moeten zodanig precies worden weergegeven, dat wie de brief ontvangt ook met zekerheid weet waar het over handelt. Het moet hem ook toelaten om precies te antwoorden. De rechter zal ook slechts de rechtmatigheid van de motieven kunnen toetsen, zover ze op precieze wijze in de brieven zijn vermeld.

Vergezocht? Neen hoor, goede communicatie is een uitgangspunt, elke dag. En voor de rechtbank is dat niet anders. Wij staan u hierin graag bij.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.