Psychosociaal welzijn op de werkvloer – Een nieuw boek door advocaat Stijn Van Lancker

Psychosociaal welzijn op de werkvloer – Een nieuw boek door advocaat Stijn Van Lancker

Psychosociaal welzijn op de werkvloer – Een nieuw boek door advocaat Stijn Van Lancker

Wat betekent de vernieuwde “pestwet” voor de publieke sector?

In Vlaanderen worden 322.000 mensen geconfronteerd met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Dat is één op de zeven Vlaamse werknemers. En de overheidssector? Die vormt de meest risicovolle sector wat grensoverschrijdend gedrag betreft …

Overbodig te zeggen dat de psychosociale belasting op het werk een hoog kostenplaatje met zich meebrengt. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, slecht presterende medewerkers, absenteïsme en een groot personeelsverloop zijn hier maar enkele voorbeelden van.

En zoals steeds: voorkomen is beter dan genezen. De wetgever kwam in september 2014 dan ook op de proppen met een aangepaste regelgeving inzake psychosociaal welzijn, dat meer dan ooit inzet op preventie.

Wilt u weten hoe die vernieuwde pestwet het er in de praktijk van afbrengt? Hoe de wet in de publieke sector wordt toegepast? En hoe u psychosociale risico’s in uw bestuur nog beter kunt voorkomen ? Dan vormt deze uitgave een onmisbare informatie- en inspiratiebron.

Auteur Stijn Van Lancker, advocaat bij het advocatenkantoor Monard Law en gespecialiseerd in het sociaal recht en het ambtenarenrecht, analyseert de (impact van de) nieuwe regelgeving, doorloopt de procedures, bespreekt actiemiddelen en beschermingsmechanismen en brengt de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren duidelijk in kaart.

Concrete cases, heldere schema’s en een waaier van interessante rechtspraak uit de publieke sector maken van deze publicatie een must voor iedere leidinggevende en werkgever.

Het boek wordt verwacht in de loop van oktober. Voor verdere info verwijzen we u graag door naar volgende link:

In het kader van de publicatie van dit nieuwe werk, zal Stijn in samenwerking met uitgeverij Vandenbroele verschillende seminaries geven. Er zal telkens dieper worden ingegaan op de vernieuwde regelgeving rond psychosociaal welzijn.

De sprekers doorlopen de procedures van a tot z, bespreken uitgebreid de actiemiddelen en beschermingsmaatregelen én brengen de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren duidelijk in kaart.

Vervolgens gaan ze na of een inbreuk op het psychosociaal welzijn ook als arbeidsongeval erkend kan worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leren we aan welke voorwaarden een dossier moet voldoen om als arbeidsongeval erkend te worden.

Als afsluiter bespreken ze het psychosociaal welzijn binnen de publieke sector. Specifieke cases afkomstig uit de lokale overheden en de onderwijs- of politiesector komen hier uitgebreid aan bod.

Het eerste seminarie is op 23 september 2015. Verdere data zullen snel volgen.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.