Persbericht van VOKA – Kamer van Koophandel Limburg 16/02/2015

Business Software Alliance verzacht aanpak

Nog steeds voorzichtigheid geboden

BSA, een organisatie die controles uitvoert op softwarelicenties, richtte midden vorig jaar zijn pijlen op Limburg. De organisatie staat bekend om haar harde aanpak. Mede door druk van Voka – KvK Limburg geeft BSA in een recent schrijven aan dat het vanaf heden constructief zal samenwerken met de ondernemingen. Voka – KvK Limburg, hierbij juridisch ondersteund door advocatenbureau Monard, reageert tevreden, maar raadt nog steeds aan behoedzaam om te gaan met deze controles.

BSA (Business Software Alliance), is een organisatie die de belangen van de softwaremarkt en hardwarepartners verdedigt. Onder hun leden tellen ze IT-giganten als Microsoft, Apple, Adobe, SAP en IBM. In opdracht van deze leden voert BSA controles uit op softwarelicenties binnen ondernemingen. De manier waarop deed echter vaak de wenkbrauwen fronzen. Dreigementen, invallen met politie begeleiding of inbeslagnames waren veelgebruikte praktijken.

Midden vorig jaar richtte BSA zijn pijlen op Limburg waarbij veel Limburgse ondernemingen een brief kregen met de vraag of de onderneming deel wil nemen aan een ‘fair play campagne’. Op basis van eerdere ervaringen met BSA waarschuwde Voka – KvK Limburg, hierbij juridisch ondersteund door advocatenbureau Monard, zijn leden niet op dit schrijven in te gaan. Er is immers geen enkele contractuele relatie die hen daartoe verplicht.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Bovendien hebben we in het verleden verschillende keren gezien dat BSA een bijzonder agressieve aanpak heeft tijdens deze controles. Hierbij zoekt BSA de randen van de wettelijkheid op. En dan druk ik me zacht uit. Mede dankzij de druk die wij gezet hebben, geeft BSA nu in een schrijven aan dat het afstapt van deze praktijken en op een constructieve manier zal samenwerken met de bedrijven. Een grote stap vooruit, toch raden we nog steeds aan om behoedzaam om te gaan met deze controles én BSA enkel binnen te laten als ze vergezeld zijn door een gerechtsdeurwaarder.”

Onderstaand nog eens de lijst met tips en tricks bij controle van BSA:

  1. Inventariseer meteen al uw (verplichte) softwarelicenties.
  2. Verwijder ongebruikte PC’s en/of software.
  3. Meld aan al uw personeelsleden dat het gebruik van illegale software verboden is. Pas onder meer uw arbeidsreglement aan.
  4. Bij een louter adviesbezoek mag de toegang en de medewerking geweigerd worden. Een adviesbezoek kan immers worden misbruikt.
  5. Enkel indien BSA vergezeld is van een gerechtsdeurwaarder met een beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel moet de ‘medewerking’ worden geboden. Zelfs in geval van gerechtelijke toelating dient u nauwkeurig na te kijken of het enkel een recht op beschrijving of kopiename betreft (hetgeen doorgaans volstaat), of is er ook een recht tot inbeslagname, tot verzegeling. Een bevolen beslagmaatregel mag doorgaans niet tot de gehele lamlegging van de onderneming leiden; de ondernemer heeft het recht om essentiële gegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van uw bedrijf te kopiëren. Daarenboven kan u steeds verzet aantekenen tegen de bevolen beslagmaatregel.
  6. Tijdens een onderzoek is bv. Microsoft verplicht aan u mee te delen over welke softwarelicenties de ondernemer naar haar oordeel beschikt. Dring aan op dit recht op informatie.
  7. Doorgaans stelt BSA u meteen een dading voor. Ga daar niet onverhoeds op in en laat u daarbij assisteren door een jurist. Het onder druk zetten van de onderneming met dreigementen, bv. met inbeslagname, is zeker niet geoorloofd. Hierover zijn meerdere arresten van de Hoven van Beroep terug te vinden.
  8. Denk eraan dat zelfs een toegestane beslagmaatregel geen bewijs van illegale software inhoudt. Het gaat enkel om een maatregel om het bewijsmateriaal te vrijwaren en is louter gebaseerd op ‘aanwijzingen’ of ‘sterke vermoedens’.

9. De onderneming kan ook steeds verzet aantekenen tegen de bevolen beslagmaatregel.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.