Ontbijtsessie 23.04.13: “Knelpunten regelgeving overheidsopdrachten ziekenhuizen 23 april 2013”

Geachte Heer/Mevrouw,

Graag nodigen wij u uit op onze ontbijtsessie over hoe de wetgeving overheidsopdrachten toepasselijk is voor ziekenhuizen.
Uit de medische sector ontvangen we berichten dat vooral de aankoopdiensten van de ziekenhuizen met veel vragen zitten op dit punt.

De ontbijtsessie wordt ingericht door onze praktijkgroepen medisch recht en publiek recht, zodat U met de specialisten aan tafel zit.
U krijgt GEEN theoretische uiteenzetting, maar wel een actuele stand van zaken met aandacht voor de nieuwe regelgeving maar vooral voor praktische knelpunten waarmee de ziekenhuizen naar ons oordeel geconfronteerd worden. Wij voorzien de tijd om onmiddellijk tijdens de sessie uw vragen en opmerkingen te beantwoorden

Wij ontvangen u graag op 23 april aanstaande op onze kantoren in Kortrijk, Doorniksewijk 66. We serveren U er een ontbijt vanaf 8u30. De sessie wordt georganiseerd voor een beperkt aantal personen en wij aanvaarden 2 inschrijvingen per ziekenhuis.

PROGRAMMA ontbijtsessie 23 april 2013

  • 8u30: ontvangst
  • 8u45: inleiding Mr. L. Lafaut
  • 9u: knelpunten Wetgeving overheidsopdrachten ziekenhuizen door Mr. Koen Geelen en Mr. Wouter Moonen.
  • 10u30: mogelijkheid tot vragen/discussie

U kan zich inschrijven via deze link

Om de uiteenzetting voor U of voor Uw ziekenhuis relevant te maken, zou het fijn zijn als U een drietal vragen zou formuleren die u graag beantwoord zou zien.

Wij danken voor uw interesse en hopen u te mogen ontmoeten op 23 april aanstaande!

Vriendelijke groet,

Liesbeth Lafaut
Kathy Kamers
Koen Geelen
Wouter Moonen
Xavier D’Hulst
Michiel Deweirdt

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.