Nieuwe investering? Denk zeker aan de BV-vrijstelling voor steunzones!

KMO’s en grote ondernemingen die een investering verrichten in een steunzone en hierbij nieuwe arbeidsplaatsen creëren, kunnen genieten van een specifieke vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling is onderworpen aan strikte voorwaarden. Wij brengen deze nogmaals in herinnering!

Waarover gaat het?

Ondernemingen die bezoldigingen toekennen aan werknemers moeten hierop bedrijfsvoorheffing inhouden en vervolgens doorstorten aan de Schatkist. Maar onder bepaalde voorwaarden kan men bij wijze van steunmaatregel genieten van een vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dit is bijvoorbeeld het geval voor overwerk, onderzoek & ontwikkeling, ploegen- en nachtarbeid… maar ook als men investeert in een zgn. steunzone en deze investering bijkomende arbeidsplaatsen creëert.

Het voordeel van dergelijke maatregel komt toe aan de werkgever en blijft neutraal voor de werknemer, aangezien de bedrijfsvoorheffing wel volledig moet worden ingehouden.

 

Wat is een steunzone

Een steunzone is een geografisch gebied waar de economische ontwikkeling ernstig verstoord is omwille van bijv collectieve ontslagen.

Vlaanderen kent momenteel 3 afgebakende zones, die zich in een straal van 40km rond Genk, Turnhout en Machelen-Zaventem bevinden. Dit betekent dat een groot deel van Limburg, maar ook van Oost-Vlaanderen (tot bijv. zelfs Lokeren en Sint-Niklaas) en Antwerpen kwalificeert als een steunzone.

De steunzone omvat alle bedrijfsterreinen die hierin gelegen zijn, maar ook incubatoren, businesscenters en zelfs enkele gebieden met brownfieldconvenanten. Een actueel overzicht van de steunzones kan op de website www.geopunt.be gevonden worden (ondernemen – steunzones).

Ook Wallonië kent dergelijke steunzones. Deze zones kunnen via de website www.geoportail.wallonie.be gevonden worden.

 

Voorwaarden

De BV-vrijstelling kan men enkel genieten voor nieuwe arbeidsplaatsen die men via een investering in een gebied gelegen in een steunzone realiseert. Het gaat over investeringen in materiële of immateriële activa, zoals een nieuwe inrichting, capaciteitsuitbreiding (enkel KMO), diversificatie van productie (enkel KMO) of activiteiten…

De vrijstelling bedraagt 25% van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen betaald aan nieuwe werknemers en geldt voor een periode van 2 jaar, met dien verstande dat de arbeidsplaats minsten 3 jaar (KMO) of 5 jaar (grote onderneming) behouden moet blijven. De arbeidsplaats moet ook voor het eerst ingevuld worden voor het verstrijken van de 36ste maand die volgt op de dag van de investering.

Ondernemingen actief in de sector van de visserij- en aquacultuur en productie van landbouwproducten zijn evenwel uitgesloten. Voor grote ondernemingen zijn ook ondernemingen actief in de ijzer- en staalsector, synthetische vezels industrie, kolenindustrie, scheepsbouw, vervoersector en daarmee verband houdende infrastructuur en de energieproductie, -distributie en energie-infrastructuur uitgesloten van deze steunmaatregel.

Er geldt daarnaast ook een geldelijke beperking. De vrijstelling is namelijk steeds beperkt tot maximum 7,5 mEUR per investering.

De vrijstelling geldt voor investeringen die zowel door KMO’s als grote ondernemingen worden verricht. Voor grote ondernemingen gelden er evenwel bijkomende voorwaarden

 

Aanvraagprocedure

Opdat de vrijstelling kan worden toegepast, moet eerst een aanvraag worden ingediend uiterlijk binnen de 3 maanden na voltooiing van de investering en vóór de indiensttreding van de ‘nieuwe’ werknemers. De aanvraag moet gebeuren via het specifiek formulier 274 SZ.

 

Takeaway

De vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor steunzones is een interessante incentive voor ondernemingen die investeringen plannen in steunzones waardoor nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Maar de vrijstelling is ook onderworpen aan strikte voorwaarden.

Heeft u vragen in verband met de vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing, aarzel niet om Luk Cassimon (luk.cassimon@monardlaw.be, 0472/467.847), Wylma Gashi (wylma.gashi@monardlaw.be, 0487/954.038) of uw gewoonlijke contactpersoon te contacteren.

Dit artikel werd geschreven door

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.