Nieuw boek van Nick Van Gelder : Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal

Nieuw boek van Nick Van Gelder : Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal

Nick Van Gelderbehaalde na zijn master in de rechten een doctoraatstitel aan de Universiteit Antwerpen onder promotorschap van Prof. Thierry Vansweevelt en Prof. Steven Lierman. Zijn onderwerp betrof de commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal. Na 3 jaar actief te zijn in het medisch recht in de ruime zin bij advocatenvennootschap Monard Law, lanceert Nick nu zijn nieuwe boek ‘Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal’.

Dit werk analyseert welke uitlopers het zelfbepalingsrecht heeft, in hoeverre lichaamsmateriaal een “zaak” (los van de persoon) wordt en of er op een dergelijke zaak ook eigendomsrechten kunnen gelden. Verder wordt de mogelijkheid van de beloning of betaling én de rechten van de donor bekeken en wordt een nieuw praktijkgericht begrippenkader aangeboden. Tevens wordt het oogpunt van de gebruiker van het lichaamsmateriaal belicht, m.n. welke rechten deze gebruiker heeft en in hoeverre er toch sprake kan zijn van een “markt” in lichaamsmateriaal. De conclusie van het werk legt een dubbele dualiteit bloot: non-commercialiteit voor de donor versus commercialiteit voor de industrie enerzijds, en persoonlijkheidsrechten versus eigendomsrechten op het lichaamsmateriaal anderzijds.

Dit boek is niet enkel bestemd voor juristen, maar ook voor zorgverleners die in contact komen met lichaamsmateriaal, patiënten en donoren, zorginstellingen, laboranten, wetenschappelijke instellingen en de medische en farmaceutische industrie, die geconfronteerd worden met vragen over welke rechten zij nu juist hebben op verzamelingen weggenomen lichaamsmateriaal.

Meer informatie kunt u vinden op http://intersentia.be/nl/commercialisering-van-menselijk-lichaamsmateriaal.html.

Op zoek naar advies rond een bepaald onderwerp?

We begeleiden je naar de juiste persoon of team.